ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU

přehled úkolů na dobu mimořádné události uzavření školy

třídní učitelka Mgr. Iveta Flajšmanová

(aktualizace 6.4.2020)

AJ - Mgr. Iveta Flajšmanová (výsledky z minulého týdne)

ČJ, VKO - Mgr. Iveta Flajšmanová

Milí sedmáci,

v tomto týdnu byste se za normálních okolností těšili na velikonoční prázdniny. Jelikož ale nejsou normální okolnosti, můžete se těšit alespoň na týden bez nových úkolů. Tzn. že od pondělí 6.4.2020 do neděle 12.4.2020 zde nenajdete žádné nové učivo ani žádné nové úkoly. Neznamená to ovšem, že byste měli po celou dobu prázdniny. Využijte prosím tento "volný" týden na dodělání úkolů z předchozích týdnů nebo opakování.

Nové učivo zde najdete v pondělí 13.4.2020. Stejně tak i týdny následující bude nové učivo zveřejňováno najednou ze všech předmětů vždy v pondělí. V případě dotazů se prosím obraťte na třídní učitelku.

Všem vám přejeme veselé Velikonoce a pevné zdraví.

PS: Pokud byste se hodně nudili, můžete sledovat stránky paní učitelky Červené, kde bude zveřejněno několik velikonočních výzev.

Také si přečtěte doporučení ohledně tělocviku od paní učitelky Mlsové.

 

 


(aktualizace 31.3.2020)

RJ - Mgr. Miloslava Třísková

PŘ - Mgr. Miloslava Třísková

M - Mgr. Hana Červená

 

 

 


(aktualizace 30.3.2020)

NJ - Mgr. Štěpánka Löffelmannová

D - Mgr. Štěpánka Löffelmannová     úkoly

AJ - Mgr. Eva Kodadová Haferníková

AJ - Mgr. Iveta Flajšmanová     (ve formátu .pdf)

Z - Mgr. Štěpánka Löffelmannová

M - Mgr. Hana Červená

INFORMATIKA   (pro více informací napište e-mail Mgr. Haně Červené na cervena@zskasejovice.cz)

FYZIKA

 

 


(aktualizace 27.3.2020)

ČJ - Mgr. Iveta Flajšmanová     (ve formátu .pdf)

HV - Jana Navrátilová

 


(aktualizace 25.3.2020)

M - Mgr. Hana Červená

PŘ - Mgr. Miloslava Třísková

 

 


(aktualizace 23.3.2020)

NJ - Mgr. Štěpánka Löffelmannová

D - Mgr. Štěpánka Löffelmannová     poznámky

ZEMĚPIS     poznámky     zadání domácího úkolu (ve formátu .doc)

M - Mgr. Hana Červená

ČJ - Mgr. Iveta Flajšmanová       literatura - text

AJ - Mgr. Eva Kodadová Haferníková     (ve formátu .doc k případnému vyplnění úkolů)

VKO - Mgr. Iveta Flajšmanová     (ve formátu .pdf)

FYZIKA - porovnejte si vaše dosavadní poznámky a co vám chybí, doplňte si

HV - Jana Navrátilová

  • napište na papír hudební přehrávače a nosiče, které nejvíce používáte a jakým způsobem (vyberu při návratu do školy)
  • poslech na YouTube - L. van Beethoven: Měsíční sonáta
  • zopakujte si látky z notového sešitu
  1. O lidském hlase
  2. Polyfonie
  3. Koncert
  4. Sonáta
  5. Symfonie

 


(aktualizace 20.3.2020)

VKZ - Mgr. Pavlína Jandošová     text o kouření

AJ - Mgr. Iveta Flajšmanová     (formát .pdf)

 


(aktualizace 18.3.2020)

PŘ - Mgr. Miloslava Třísková

 


(aktualizace 16.3.2020)

NJ - Mgr. Štěpánka Löffelmannová

D - Mgr. Štěpánka Löffelmannová

M - Mgr. Hana Červená

VKZ - Mgr. Pavlína Jandošová

ZEMĚPIS

RJ - Mgr. Miloslava Třísková

HV - Jana Navrátilová

 


(aktualizace 14.3.2020)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 


(aktualizace 13.3.2020)

AJ - Mgr. Iveta Flajšmanová - POZOR ZMĚNA!! Sešity nenoste ke kontrole do školy!!! Splňte zadané úkoly, vyfoťte je a pošlete mailem flajsmanova@zskasejovice.cz, popř. přes messenger!!

AJ - Mgr. Eva Kodadová Haferníková

M - Mgr. Hana Červená

ČJ - Mgr. Iveta Flajšmanová

Publikováno: 06.04.2020

Aktualizováno: 05.04.2020