ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd Základní školy Kasejovice pro školní rok 2019/2020.

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy (třídní učitelka Mgr. Dagmar Myšáková)

2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy (třídní učitel Mgr. Miroslav Vavřich)

3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Iva Zoubková)

4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy (třídní učitelka Mgr. Andrea Vavřichová)

5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy (třídní učitelka Mgr. Lenka Hanzlíčková)

6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy (třídní učitelka Mgr. Hana Červená)

7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy (třídní učitelka Mgr. Iveta Flajšmanová)

8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy (třídní učitelka PhDr. Jaroslava Mlsová)

9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy (třídní učitelka Mgr. Eva Němejcová)