ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd Základní školy Kasejovice pro školní rok 2020/2021

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy (třídní učitelka Mgr. Iva Zoubková)

2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy (třídní učitelka Mgr. Dagmar Myšáková) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u paní učitelky třídní).

3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Miroslav Vavřich) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u třídního učitele).

4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy (třídní učitelka Mgr. Lenka Hanzlíčková)

5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy (třídní učitelka Mgr. Andrea Vavřichová) - aktualizováno 9.9.2020

6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy (třídní učitelka Mgr. Jitka Matasová)

7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy (třídní učitelka Mgr. Hana Červená)

8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy (třídní učitelka Mgr. Iveta Flajšmanová)

9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy (třídní učitelka PhDr. Jaroslava Mlsová)