ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd Základní školy Kasejovice pro školní rok 2018/2019.

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy (třídní učitelka Mgr. Dagmar Myšáková)

2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy (třídní učitelka Mgr. Iva Zoubková)

3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Marie Sekáčová)

4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy (třídní učitelka Mgr. Marie Růžičková)

5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy (třídní učitelka Mgr. Pavlína Jandošová)

6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy (třídní učitelka Mgr. Iveta Flajšmanová)

7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy (třídní učitelka PhDr. Jaroslava Mlsová)

8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy (třídní učitelka Mgr. Eva Němejcová)

9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy (třídní učitelka Mgr. Eva Haferníková)