VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Vnitřní a klasifikační řád ZŠ Kasejovice

Dodatek ke školnímu řádu
týkající se povinné distanční výuky

Školní řád
aktualizace 25.5.2018

Klasifikační řád
platný od 1.1.2016