ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace určené především zákonným zástupcům žáků naší školy.

                I. oddělení - Šárka Vocelková (vocelkova@zskasejovice.cz)

  • pro žáky 2. a 4. třídy

                II. oddělení - Olga Šoralová (soralova@zskasejovice.cz)

  • pro žáky 1. a 3. třídy

                III. oddělení - Iveta Vainová

  • pro žáky 4. třídy

            ve školním roce 2017/2018 je stanoven měsíční poplatek za družinu 70 Kč za žáka.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Sdělení o konkrétní osobě pověřence pro ochranu osobních údajů ZŠ Kasejovice.

Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Kasejovice, aktualizace 25.5.2018

Poplatek za školní družinu
Informace o způsobu úhrady za školní družinu.

Přihláška do školní družiny
Přihláška do školní družiny při ZŠ Kasejovice

Uvolnění žáka ze školní družiny
Omluvný tiskopis žáka ze školní družiny při ZŠ Kasejovice

ŠVP školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Kasejovice