ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce

Zaměstnanci ZŠ Kasejovice se stávky nezúčastní
Ve středu 6.11.2019 nebude provoz školy, skolní družiny ani školní jídelny nijak omezen.

Nalezené hodinky
v tělocvičně školy se našly hodinky, více informací ve sborovně 2. stupně (2. patro)

Nahlášení školního úrazu
Školní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) žádáme zákonné zástupce nově příchozích žáků o vyplnění formuláře, který tento týden přinesou žáci domů. Více informací po rozkliknutí.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Přijatí uchazeči jsou na tomto seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.

Pozvánka k zápisu do 1. třídy
Ředitelka školy zve v pátek 12. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019
schválený Radou města Kasejovice

ZŠ Kasejovice hledá pracovníka
na pozici hospodář školy - účetní. Více informací po rozkliknutí

Návrh rozpočtu na rok 2019
návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2020, 2021

Vyhlášení ředitelského volna
V souladu s §24 odst. 2 školského zákona (561/2004 Sb.) vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Štěpánka Löffelmannová na pondělí 15. října 2018 v ZŠ Kasejovice ředitelské volno (ve škole nepůjde elektrický proud, více informací po rozkliknutí).

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
schválený Radou města Kasejovice


Volby do Školské rady Základní školy Kasejovice
Ředitelka ZŠ Kasejovice vyhlašuje na čtvrtek 23. listopadu 2017 v době od 15,30 do 17,00 hodin volby do Školské rady Základní školy Kasejovice. Více informací po rozkliknutí.

Formulář Návrh kandidátů do voleb do Školské rady ZŠ Kasejovice
Návrh voleného kandidáta může podat výhradně jeho oprávněný volič do 6. listopadu 2017 a to písemně na přiloženém formuláři. S kandidaturou musí kandidát souhlasit.

Výroční zpráva školy 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Odklad povinné školní docházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Klasifikace žáka v předmětu Tělesná výchova
Vzhledem k tomu, že za I. čtvrtletí školního roku 2015/2016 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu.

Výroční zpráva školy 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015.

Výroční zpráva školy 2012/2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013.

Výroční zpráva školy 2011/2012
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012.

Výroční zpráva školy 2010/2011
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011.