ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce

12
Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu (přehled škol, které mohou pečovat o děti v době krizové situace)

Informace k nouzovému stavu
Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav.

Uzavření tělocvičny
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice je od 13.3.2020 tělocvična při Základní škole Kasejovice až DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

Veřejná sbírka "Pomáháme jim přežít"
Při sbírce pořádané školou od 22.1. do 30.1.2020 se na konto veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“ podařilo vybrat 9560,-. Všem moc děkujeme.

Vyhlášení ředitelského volna - chřipkové prázdniny
Z důvodu narůstajícího počtu respiračních potíží, nachlazení a vysoké absenci žáků a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň se ředitelka školy Mgr. Štěpánka Löffelmannová rozhodla vyhlásit ředitelské volno ve dnech úterý 11.2. až pondělí 17.2. včetně. V těchto dnech mají žáci automaticky odhlášeny obědy. Vyučování začne opět v úterý 18.2.2020.

13.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Kasejovice na roky 2021/2022
návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů


Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020

Zaměstnanci ZŠ Kasejovice se stávky nezúčastní
Ve středu 6.11.2019 nebude provoz školy, skolní družiny ani školní jídelny nijak omezen.

Nalezené hodinky
v tělocvičně školy se našly hodinky, více informací ve sborovně 2. stupně (2. patro)

Nahlášení školního úrazu
Školní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) žádáme zákonné zástupce nově příchozích žáků o vyplnění formuláře, který tento týden přinesou žáci domů. Více informací po rozkliknutí.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Přijatí uchazeči jsou na tomto seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019
schválený Radou města Kasejovice

ZŠ Kasejovice hledá pracovníka
na pozici hospodář školy - účetní. Více informací po rozkliknutí

Návrh rozpočtu na rok 2019
návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2020, 2021

Vyhlášení ředitelského volna
V souladu s §24 odst. 2 školského zákona (561/2004 Sb.) vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Štěpánka Löffelmannová na pondělí 15. října 2018 v ZŠ Kasejovice ředitelské volno (ve škole nepůjde elektrický proud, více informací po rozkliknutí).

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
schválený Radou města Kasejovice


Volby do Školské rady Základní školy Kasejovice
Ředitelka ZŠ Kasejovice vyhlašuje na čtvrtek 23. listopadu 2017 v době od 15,30 do 17,00 hodin volby do Školské rady Základní školy Kasejovice. Více informací po rozkliknutí.

Formulář Návrh kandidátů do voleb do Školské rady ZŠ Kasejovice
Návrh voleného kandidáta může podat výhradně jeho oprávněný volič do 6. listopadu 2017 a to písemně na přiloženém formuláři. S kandidaturou musí kandidát souhlasit.

Výroční zpráva školy 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Odklad povinné školní docházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Klasifikace žáka v předmětu Tělesná výchova
Vzhledem k tomu, že za I. čtvrtletí školního roku 2015/2016 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu.

Výroční zpráva školy 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015.

12