ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

ZŠ Kasejovice hledá pracovníka
na pozici účetní. Více informací po rozkliknutí

Návrh rozpočtu na rok 2019
návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2020, 2021

Pověřenec GDPR
Informace o zpracovávání osobních údajů

INFORMACE POZVÁNKY

RANNÍ PROVOZ ŠKOLY
Školní budova se pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, otevírá v 7.35 hodin. Ranní školní družinu kromě řádně přihlášených žáků mohou po domluvě navštěvovat i žáci 5. třídy. DOJÍŽDĚJÍCÍ žáci 2. stupně mohou před otevřením školy využít tzv. sběrnou třídu (6. třída), v jiných prostorách školy (třídy, šatna), žáci ráno pobývat nesmí. Žáci 2. stupně z Kasejovic přicházejí do školy nejprve v 7.35.