ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

Vyhlášení ředitelského volna
V souladu s §24 odst. 2 školského zákona (561/2004 Sb.) ředitelka školy Mgr. Štěpánka Löffelmannová na pátek 29. září 2017 v ZŠ Kasejovice ředitelské volno.

INFORMACE POZVÁNKY

Seznámení se Školním a Klasifikačním řádem ZŠ Kasejovice
Upozorňujeme, že je povinností každého zaměstnance školy, žáka a zákonného zástupce žáka se seznámit se Školním a Klasifikačním řádem. Zákonný zástupce žáka po přečtení řádu podepíše prohlášení v Notýsku (I. stupeň) popř. v žákovské knížce (II. stupeň), že byl se ŠŘ seznámen.