ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

INFORMACE POZVÁNKY

Naše škola má novou počítačovou učebnu
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Kasejovice za poskytnuté finanční prostředky, obcím Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště ze školského spádového obvodu za poskytnutí dotací a firmě Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice za sponzorský dar.