ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2020/2021. Všechny důležité informace po rozkliknutí.

INFORMACE O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud bude zákonný zástupce dítěte požadovat pro dítě pro školní rok 2020/2021 odklad povinné školní docházky, musí napřed dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky. Zápis na naší škole probíhá od 6. dubna do 22. dubna 2020. Více informací po rozkliknutí.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let
Své žádosti posílejte prosím mailem, více informací po rozkliknutí. AKTUALIZOVÁNO 25.3.2020

Uzavření školy
V souvislosti s nařízenou karanténou na celém území ČR je škola uzavřena všem (nejen žákům, ale i jejich rodičům). Více informací po rozkliknutí.

Pověřenec GDPR
Informace o zpracovávání osobních údajů

INFORMACE POZVÁNKY

Informace k přijímacím zkouškám
V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Tento zákon upravuje konání přijímacího řízení na střední školy. Více informací po rozkliknutí.

ÚKOLY PRO ŽÁKY
Z důvodu mimořádných opatření a s tím souvisejícím uzavřením škol si dovolujeme upozornit rodiče a zejména žáky, že nemají prázdniny. V tomto období bude výuka probíhat domácí formou vzdělávání a samostudiem.