ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

Pověřenec GDPR
Informace o zpracovávání osobních údajů

INFORMACE POZVÁNKY

RANNÍ PROVOZ ŠKOLY
Školní budova se pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, otevírá v 7.35 hodin. Ranní školní družinu kromě řádně přihlášených žáků mohou po domluvě navštěvovat i žáci 5. třídy. DOJÍŽDĚJÍCÍ žáci 2. stupně mohou před otevřením školy využít tzv. sběrnou třídu (6. třída), v jiných prostorách školy (třídy, šatna), žáci ráno pobývat nesmí. Žáci 2. stupně z Kasejovic přicházejí do školy nejprve v 7.35.

Upozornění pro strávníky ve školní jídelně
V novém školním roce 2019/2020 mají všichni strávníci, kteří se stravovali ve školním roce 2018/2019, automaticky přihlášené obědy NA KAŽDÝ DEN.