ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

Upozornění pro rodiče čerpající ošetřovné
během ředitelského volna vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Více informací po rozkliknutí.