ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce

Повідомлення про спеціальний запис
до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Заява про зарахування дитини до початкової школи
натисніть для отримання додаткової інформації

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
Přijatí uchazeči jsou na tomto seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.

30.03.2022
INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2022/2023. Všechny důležité informace a potřebné dokumenty najdete v tomto článku (po rozkliknutí). Aktualizováno 29.3.2022


27.12.2021
Průběh testování žáků
více informací po rozkliknutí (aktualizace 27.12.2021)


NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
předpokládaných nákladů a výnosů pro roky 2023 a 2024

NÁVRH ROZPOČTU
nákladů a výnosů na rok 2022


Aplikace Škola online - informace
Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole zavádí systém elektronické žákovské (EŽK) pro žáky 4. - 9. třídy. Více informací po rozkliknutí.

25.08.2021
Organizace výuky v prvním týdnu
školního roku 2021/2022


Přehled zvolených zástupců do školské rady
z řad zákonných zástupců, pedagogů a za zřizovatele.

Provoz školní družiny v červenci 2021
Školní družina bude v provozu od 1.7 do 16.7. 2021 od 7,00 do 15,30 hodin pro přihlášené žáky. Žáci budou mít automaticky přihlášené obědy. V případě, že některé dny, na které se žáci do školní družiny přihlásili, do školní družiny chodit nebudou, potom je nutné, aby jim zákonní zástupci obědy odhlásili. V měsíci červenci nebude vybírána úplata za školní družinu.

Doučování ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 budou učitelé obou stupňů ZŠ Kasejovice poskytovat žákům doučování z hlavních předmětů – český jazyk, matematika, anglický jazyk. V případě potřeby a zájmu žáků budou učitelé rovněž poskytovat individuální konzultace v ostatních naukových předmětech. Podrobnější informace obdrží žáci v průběhu září 2021.

Kandidáti z řad zákonných zástupců do Školské rady
Ve čtvrtek 27. května 2021 od 12:30 do 16:00 proběhnou ve škole volby do Školské rady, v příloze je uveden seznam kandidátu z řad zákonných zástupců. Hlasovat může každý zákonný zástupce žáka ZŠ Kasejovice.

28.04.2021
STAVEBNÍ AKCE "REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI"
Dne 4. května 2021 bude v ZŠ Kasejovice zahájena stavební akce Rekonstrukce odborné učebny pro pracovní činnosti. Z těchto důvodů bude II. oddělení školní družiny (paní vychovatelka Olga Šoralová) přemístěno do 2. třídy. Prosíme všechny žáky o zvýšenou opatrnost při pohybu v suterénu školy a v bezprostřední blízkosti školy.


Volby do Školské rady Základní školy Kasejovice
Ředitelka ZŠ Kasejovice vyhlašuje na čtvrtek 27. května 2021 v době od 12:30 do 16:00 hodin volby do Školské rady Základní školy Kasejovice. Více informací po rozkliknutí.

INFORMACE OHLEDNĚ NÁVRATŮ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
Od pondělí 12. dubna se do školy mohou vrátit žáci 1., 2. a 3. třídy. Více informací po rozkliknutí.

Návrat žáků - důležité odkazy
V článku najdete přehled všech informací ohledně návratu žáků do škol.

INFORMACE O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud bude zákonný zástupce dítěte požadovat pro dítě pro školní rok 2021/2022 odklad povinné školní docházky, musí i tak nejprve dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky. Zápis na naší škole probíhá od 6. dubna do 30. dubna 2021. Více informací po rozkliknutí.

Změny v provozu školy od pondělí 1.3.2021
Vláda na svém jednání dne 26.2.2021 rozhodla, že se kromě stávajících opatření ve školství od pondělí 1. března 2021 na následující 3 týdny uzavřou také mateřské školy a 1. a 2. ročníky základních škol. Více informací po rozkliknutí.

Výpis vysvědčení pro žáky 3. - 9. tříd
Vzhledem k trvajícím omezením obdrží žáci 3. – 9. tříd výpis z vysvědčení až po obnovení prezenční výuky. Přehled pololetní klasifikace ale můžete vidět v aplikaci Škola online (více informací po rozkliknutí).

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Kasejovice na roky 2022/2023
návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2021
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2021

Organizace školní docházky
od pondělí 4. ledna 2021 do pátku 22. ledna 2021 (více informací po rozkliknutí)

Návrat žáků do školy
od pondělí 30. listopadu. Více informací po rozkliknutí.

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy
Od středy 18.11.2020 je za zpřísněných hygienických podmínek povolená osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. (více informací po rozkliknutí)

Forma distanční výuky
na 2. stupni od 9. listopadu (více informací po rozkliknutí)