ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce

Stanovisko vedení školy k plánované stávce
ZŠ Kasejovice se do stávky aktivně nezapojí, více informací po rozkliknutí.

Výroční zpráva školy 2022/2023
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023


Seznámení se školním a klasifikačním řádem ZŠ Kasejovice
Upozorňujeme, že je povinností každého zaměstnance školy, žáka a zákonného zástupce žáka se seznámit se školním a klasifikačním řádem. Zákonný zástupce žáka po přečtení řádu podepíše prohlášení v notýsku resp. v žákovské knížce, že byl se ŠŘ seznámen.

Obědy do škol v Plzeňském kraji
Informace o možnosti o zapojení do dotačního programu realizovaný na základě projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Změna pracoviště pedagogicko-psychologické poradny - Klatovy
Z organizačních důvodů v rámci PPP Plzeň se našim žákům budou věnovat na pracovišti v Klatovech, kontakt naleznete po rozkliknutí. Tato změna se týká žádostí došlých do PPP v období od 1.4.2023 dále.


Úplata za školní družinu
je od školního roku 2022/2023 stanovena na 100 Kč za měsíc a žáka.

Navýšení stravného
od 1.9.2022. Více informací po rozkliknutí.

Seznam přijatých ukrajinských žáků do 1. třídy
pro školní rok 2022/2023, uchazeči jsou na tomto seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.


27.12.2021
Průběh testování žáků
více informací po rozkliknutí (aktualizace 27.12.2021)


NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
předpokládaných nákladů a výnosů pro roky 2023 a 2024

NÁVRH ROZPOČTU
nákladů a výnosů na rok 2022

Nahlášení školního úrazu
Školní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí.


25.08.2021
Organizace výuky v prvním týdnu
školního roku 2021/2022


Přehled zvolených zástupců do školské rady
z řad zákonných zástupců, pedagogů a za zřizovatele.

Provoz školní družiny v červenci 2021
Školní družina bude v provozu od 1.7 do 16.7. 2021 od 7,00 do 15,30 hodin pro přihlášené žáky. Žáci budou mít automaticky přihlášené obědy. V případě, že některé dny, na které se žáci do školní družiny přihlásili, do školní družiny chodit nebudou, potom je nutné, aby jim zákonní zástupci obědy odhlásili. V měsíci červenci nebude vybírána úplata za školní družinu.

Doučování ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 budou učitelé obou stupňů ZŠ Kasejovice poskytovat žákům doučování z hlavních předmětů – český jazyk, matematika, anglický jazyk. V případě potřeby a zájmu žáků budou učitelé rovněž poskytovat individuální konzultace v ostatních naukových předmětech. Podrobnější informace obdrží žáci v průběhu září 2021.

28.04.2021
STAVEBNÍ AKCE "REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI"
Dne 4. května 2021 bude v ZŠ Kasejovice zahájena stavební akce Rekonstrukce odborné učebny pro pracovní činnosti. Z těchto důvodů bude II. oddělení školní družiny (paní vychovatelka Olga Šoralová) přemístěno do 2. třídy. Prosíme všechny žáky o zvýšenou opatrnost při pohybu v suterénu školy a v bezprostřední blízkosti školy.


INFORMACE OHLEDNĚ NÁVRATŮ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
Od pondělí 12. dubna se do školy mohou vrátit žáci 1., 2. a 3. třídy. Více informací po rozkliknutí.

Návrat žáků - důležité odkazy
V článku najdete přehled všech informací ohledně návratu žáků do škol.

INFORMACE O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud bude zákonný zástupce dítěte požadovat pro dítě pro školní rok 2021/2022 odklad povinné školní docházky, musí i tak nejprve dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky. Zápis na naší škole probíhá od 6. dubna do 30. dubna 2021. Více informací po rozkliknutí.