ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
Přijatí uchazeči jsou na tomto seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.

01.03.2023
INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2023/2024. Všechny důležité informace a potřebné dokumenty najdete v tomto článku (po rozkliknutí).


Informace pro rodiče ukrajinských žáků
ПРОДОВЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ


Aplikace Škola online - informace
ohledně systému elektronické žákovské (EŽK) - více informací po rozkliknutí

Úplata za školní družinu
je od školního roku 2022/2023 stanovena na 100 Kč za měsíc a žáka.

Navýšení stravného
od 1.9.2022. Více informací po rozkliknutí.

Seznam přijatých ukrajinských žáků do 1. třídy
pro školní rok 2022/2023, uchazeči jsou na tomto seznamu uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu.

Повідомлення про спеціальний запис
до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Заява про зарахування дитини до початкової школи
натисніть для отримання додаткової інформації

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ?


27.12.2021
Průběh testování žáků
více informací po rozkliknutí (aktualizace 27.12.2021)


NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
předpokládaných nákladů a výnosů pro roky 2023 a 2024

NÁVRH ROZPOČTU
nákladů a výnosů na rok 2022

Nahlášení školního úrazu
Školní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí.


25.08.2021
Organizace výuky v prvním týdnu
školního roku 2021/2022


Přehled zvolených zástupců do školské rady
z řad zákonných zástupců, pedagogů a za zřizovatele.

Provoz školní družiny v červenci 2021
Školní družina bude v provozu od 1.7 do 16.7. 2021 od 7,00 do 15,30 hodin pro přihlášené žáky. Žáci budou mít automaticky přihlášené obědy. V případě, že některé dny, na které se žáci do školní družiny přihlásili, do školní družiny chodit nebudou, potom je nutné, aby jim zákonní zástupci obědy odhlásili. V měsíci červenci nebude vybírána úplata za školní družinu.

Doučování ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 budou učitelé obou stupňů ZŠ Kasejovice poskytovat žákům doučování z hlavních předmětů – český jazyk, matematika, anglický jazyk. V případě potřeby a zájmu žáků budou učitelé rovněž poskytovat individuální konzultace v ostatních naukových předmětech. Podrobnější informace obdrží žáci v průběhu září 2021.

Kandidáti z řad zákonných zástupců do Školské rady
Ve čtvrtek 27. května 2021 od 12:30 do 16:00 proběhnou ve škole volby do Školské rady, v příloze je uveden seznam kandidátu z řad zákonných zástupců. Hlasovat může každý zákonný zástupce žáka ZŠ Kasejovice.

28.04.2021
STAVEBNÍ AKCE "REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI"
Dne 4. května 2021 bude v ZŠ Kasejovice zahájena stavební akce Rekonstrukce odborné učebny pro pracovní činnosti. Z těchto důvodů bude II. oddělení školní družiny (paní vychovatelka Olga Šoralová) přemístěno do 2. třídy. Prosíme všechny žáky o zvýšenou opatrnost při pohybu v suterénu školy a v bezprostřední blízkosti školy.


Volby do Školské rady Základní školy Kasejovice
Ředitelka ZŠ Kasejovice vyhlašuje na čtvrtek 27. května 2021 v době od 12:30 do 16:00 hodin volby do Školské rady Základní školy Kasejovice. Více informací po rozkliknutí.