INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2024/2025. Všechny důležité informace a potřebné dokumenty najdete v tomto článku (po rozkliknutí).


 

Obecné informace ohledně zápisu

 


 

Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity první třídy dle kritérií v tomto pořadí:  

1) Trvalý pobyt  dítěte v příslušném školském obvodu. 

2) Trvalý pobyt dítěte mimo příslušný školský obvod, sourozenec dítěte je žákem školy. 

3) Trvalý pobyt dítěte mimo příslušný školský obvod.

Více zde.

 


FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K ZÁPISU

Formuláře budou k dispozici i v den zápisu, popř. si o ně lze zažádat v kanceláři školy.

Dotazník pro rodiče žáka

  • ve formátu .doc - možno vyplnit na PC (při vyplňování zachovejte prosím formátování a smažte připravené řádky)
  • ve formátu .pdf (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 - nutno podat i v případě, že pro dítě žádáte odklad povinné školní docházky

  • ve formátu .doc - možno vyplnit na PC (při vyplňování zachovejte prosím formátování a smažte připravené řádky)
  • ve formátu .pdf (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

 


INFORMACE OHLEDNĚ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Informace o odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky - nejprve je ale nutné dítě přihlásit k PŠD.

  • ve formátu .doc - možno vyplnit na PC (při vyplňování zachovejte prosím formátování a smažte připravené řádky)
  • ve formátu .pdf (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 01.03.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 01.05.2024