Volby do Školské rady Základní školy Kasejovice

Ředitelka ZŠ Kasejovice vyhlašuje na čtvrtek 25. dubna 2024 v době od 12:30 do 17:00 hodin volby do Školské rady Základní školy Kasejovice. Více informací po rozkliknutí.


Na základě ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle usnesení č.j. 146/2005 Rady obce Kasejovice z 12. října 2005 a dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného obcí Kasejovice vyhlašuji volby do

Školské rady Základní školy Kasejovice, okres Plzeň – jih, Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice,

které se budou konat

ve čtvrtek 25. dubna 2024 ve vestibulu školy

v době od 12:30 do 17:00 hodin.

Podstatné části z výše citovaných dokumentů:

 1. Školský zákon
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 1. Zřizovací listina školské rady vydaná obcí Kasejovice
 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí školským zákonem.
 1. Volební řád školské rady vydaný obcí Kasejovice.
 • Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zákonnými zástupci nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 • Návrh voleného kandidáta z řad zákonných zástupců do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (zákonný zástupce žáka ZŠ Kasejovice), a to do úterý 9. dubna 2024 do 15.00. Podává se v písemné podobě (do kanceláře školy, poštou, nebo osobně) a musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a bydliště navrhovaného kandidáta a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Formulář je k dispozici v ředitelně školy nebo ke stažení níže.

 

V Kasejovicích 19. března 2024

                                                                                   Mgr. Štěpánka Löffelmannová

 


Formulář návrh kandidátů z řad zákonných zástupců do voleb školské rady ZŠ Kasejovice ke stažení zde.

Kandidátem může být jakákoli dospělá osoba způsobilá k právním úkonům z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Návrhy jsou oprávněni činit všichni zákonní zástupci žáků. Návrh se musí učinit písemnou formou a musí obsahovat:

 • informaci, že se jedná o návrh kandidáta do Školské rady Základní školy Kasejovice, okres Plzeň – jih
 • celé jméno, bydliště a podpis navrhovatele
 • celé jméno, datum narození, adresa bydliště a podpis kandidáta
 • souhlas kandidáta s kandidaturou

Vyvěšeno na úřední desku: 20.03.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 25.04.2024