KALENDÁŘ AKCÍ

Přehled akcí pořádaných školou a akcí v okolí školy.

27.06.2022
Sportovní den
žáci 1. stupně, s organizací pomáhají žáci 9. třídy

29.06.2022
Vycházka do přírody
všichni žáci, v případě nepříznivého počasí bude náhradní program probíhat ve škole

30.06.2022
Závěrečné vysvědčení
a hurá prázdniny

30.06.2022
Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům
9.00 v Kulturně společenském centru (více informací u třídní učitelky)

01.07.2022 - 31.08.2022
Hlavní prázdniny
Děkujeme všem za skvělou spolupráci a přejeme vám i vašim dětem krásné prázdniny.