ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd Základní školy Kasejovice pro školní rok 2023/2024

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy (třídní učitelka Mgr. Iva Zoubková)

2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy (třídní učitel Mgr. Miroslav Vavřich). Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u pana učitele třídního).

3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Andrea Vavřichová). Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u paní učitelky třídní).

4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy (třídní učitelka Mgr. Adéla Korbelová)

5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy (třídní učitelka Ing. Hana Weinfurterová)

6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy (třídní učitelka Mgr. Iveta Flajšmanová)

7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy (třídní učitelka PhDr. Jaroslava Mlsová)

8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy (třídní učitelka Mgr. Eva Němejcová)

9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy (třídní učitelka Mgr. Jitka Matasová)

Rozpis využití tělocvičny
rozpis využití tělocvičny TJ Sokol Kasejovice ve školním roce 2023/2024