ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd Základní školy Kasejovice pro školní rok 2022/2023 (aktuální rozvrh najdete také v aplikaci škola online - elektronická žákovská knížka)

Rozpis využití tělocvičny
rozpis využití tělocvičny TJ Sokol Kasejovice ve školním roce 2022/2023

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy (třídní učitel Mgr. Miroslav Vavřich)

2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy (třídní učitelka Mgr. Andrea Vavřichová) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u paní učitelky třídní).

3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Iva Zoubková) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u třídní učitelky).

4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy (třídní učitelka Mgr. Veronika Havlíková)

5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy (třídní učitelka Mgr. Adéla Korbelová)

6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy (třídní učitelka PhDr. Jaroslava Mlsová)

7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy (třídní učitelka Mgr. Eva Němejcová)

8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy (třídní učitelka Mgr. Jitka Matasová)

9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy (třídní učitelka Mgr. Hana Červená)