ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd Základní školy Kasejovice pro školní rok 2021/2022 (aktuální rozvrh najdete také v aplikaci škola online - elektronická žákovská knížka)

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy (třídní učitelka Mgr. Andrea Vavřichová)

2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy (třídní učitelka Mgr. Iva Zoubková) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u paní učitelky třídní).

3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Dagmar Myšáková) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u třídní učitelky).

4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy (třídní učitel Mgr. Miroslav Vavřich)

5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy (třídní učitelka Mgr. Veronika Havlíková)

6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy (třídní učitelka Mgr. Eva Němejcová)

7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy (třídní učitelka Mgr. Jitka Matasová)

8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy (třídní učitelka Mgr. Hana Červená)

9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy (třídní učitelka Mgr. Iveta Flajšmanová)