PROJEKTY

Projekty Základní školy Kasejovice.

01.01.2024
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti). a k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


01.01.2024
Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.


24.10.2023
Projekt VYBAVENÍ KMENOVÝCH TŘÍD
INTERAKTIVNÍMI TABULEMI S DATAPROJEKTOREM A ŠKOLNÍM NÁBYTKEM


03.10.2023
Obědy do škol v Plzeňském kraji
ZŠ Kasejovice je zapojena do projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji


Ukončení národního plánu doučování
Doučování z Národního plánu obnovy bylo k 31. 8. 2023 ukončeno.

14.08.2023
Projekt Škola pro všechny
Od 1.8.2023 je na naší škole realizován projekt Škola pro všechny


25.04.2022
Zapojení do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
NPO podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na omezení prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


13.12.2021
Vzděláváme s inkluzí 3
Projekt Vzděláváme s inkluzí je podpořen z výzvy MŠMT a spolufinancován Evropskou unií.


26.03.2021
Rekonstrukce a vybavení odborné učebny pro pracovní činnosti
reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013942


10.11.2019
Vzděláváme s inkluzí 2
Projekt Vzděláváme s inkluzí je podpořen z výzvy MŠMT a spolufinancován Evropskou unií.


ZŠ Kasejovice ukončila realizaci Šablon I a zahájila Šablony II
V školních letech 2017/18 a 2018/19 realizovala Základní škola Kasejovice v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání projekt „Vzděláváme s inkluzí“.

Vzděláváme s inkluzí
Projekt Vzděláváme s inkluzí je podpořen z výzvy MŠMT a spolufinancován Evropskou unií.

Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ
Naše škola se zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.

EU Peníze školám
seznam sady materiálů DUM