ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

Pověřenec GDPR
Informace o zpracovávání osobních údajů

INFORMACE POZVÁNKY

LVK - doklad o seřízení lyží
Žáci účastnící se LVK musí odevzdat doklad o seřízení lyží.

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY
Odkaz na důležité webové stránky a akce související s volbou střední školy.

Zapojení do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
NPO podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na omezení prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.