ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska Základní školy Kasejovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona na úřední desce.

Seznámení se školním a klasifikačním řádem ZŠ Kasejovice
Upozorňujeme, že je povinností každého zaměstnance školy, žáka a zákonného zástupce žáka se seznámit se školním a klasifikačním řádem. Zákonný zástupce žáka po přečtení řádu podepíše prohlášení v notýsku resp. v žákovské knížce, že byl se ŠŘ seznámen.

Změna pracoviště pedagogicko-psychologické poradny - Klatovy
Z organizačních důvodů v rámci PPP Plzeň se našim žákům budou věnovat na pracovišti v Klatovech, kontakt naleznete po rozkliknutí. Tato změna se týká žádostí došlých do PPP v období od 1.4.2023 dále.

Pověřenec GDPR
Informace o zpracovávání osobních údajů

INFORMACE POZVÁNKY

Tréninky šachového kroužku
šachový klub Dvorec

Kam po devítce
Přehledné informace o všem, s čím se nejspíš v devítce potkáte, více informací po rozkliknutí.

Ukončení národního plánu doučování
Doučování z Národního plánu obnovy bylo k 31. 8. 2023 ukončeno.

Výuka náboženství
Ve školním roce 2023/2024 bude na Základní škole v Kasejovicích probíhat výuka náboženství. Pokud máte o výuku náboženství zájem, prosím, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji ve škole.

Provoz školní družiny
informace ohledně provozu školní družiny a sběrné třídy

Upozornění školní jídelny
od 5.9.2023 mají všichni strávníci, kteří se stravovali ve školním roce 2022/2023, automaticky přihlášené obědy na každý den (PO-PÁ). Kdo ne/bude chtít úterní oběd, nahlásí se v pondělí svému třídnímu učiteli.

Přihlášení do aplikace Škola online
Registrační údaje pro přihlášení do systému Škola online automaticky obdrží pouze nově příchozí žáci. Více informací po rozkliknutí.