UDÁLOSTI A FOTOGALERIE

Události v Základní škole Kasejovice.

04.02.2024
Herecké duo z Hradce Králové
alias Divadélko pro školy Hradec Králové k nám opět zavítalo ve středu 24.1.2024 a předvedlo pro žáky ZŠ dvě úžasná představení.


05.01.2024
Setkání s válečným veteránem
Ve středu 13. prosince se představitelé města Kasejovice i široká veřejnost zúčastnili setkání s válečným veteránem Charlesem Strasserem.


20.12.2023
Oblíbená vánoční výstava
V pátek 15. prosince se v klubovně tělocvičny při ZŠ Kasejovice konala tradiční vánoční výstava.


19.12.2023
Preventivní programy podzim 2023
V prvním pololetí školního roku 2023/2024 zrealizovala ZŠ Kasejovice pro žáky I. i II. stupně rozmanité preventivní programy.


11.12.2023
Výlet do ZOO Plzeň
Většina návštěv zoologické zahrady je naplánována na teplé jarní či letní měsíce, nicméně zimní procházka v Zoo nese s sebou spousty výhod.


08.12.2023
Mikulášská návštěva
Nastal prosinec, měsíc plný svátků a tradic. A právě návštěva dobrotivého Mikuláše je další předzvěstí blížících se Vánoc.


06.12.2023
Žáci 2. a 3. třídy jsou malými plavci
Od poloviny září do poloviny listopadu se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili kurzu plavání v horažďovickém bazénu.


01.12.2023
Nové interaktivní tabule a školní nábytek v ZŠ Kasejovice
Díky projektu má škola nové školní lavice a židle a tři interaktivní tabule s dataprojektorem.


26.11.2023
Vystoupení pro seniory 2023
Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 vystoupily děti ze ZŠ Kasejovice v Kulturním domě u příležitosti každoročního setkání seniorů.


10.11.2023
Žáci obdivovali památky Pasova i svět vnímání v Xperiu
Obdobně jako v předchozích letech zrealizovala kasejovická základní škola v měsíci říjnu projekt „Kasejovice-Zwiesel 2023“.


01.11.2023
Aplikace Škola online - návod
Informace ohledně systému elektronické žákovské (EŽK).


23.10.2023
Žáci 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti
V pondělí 16. října 2023 navštívili žáci ze 4. a 5. třídy dopravní hřiště v Blovicích.


04.10.2023
Preventivní program pro žáky ZŠ
V průběhu prvního školního měsíce nás navštívila paní instruktorka Mgr. Jitka Kultová z obecně prospěšné společnosti Národní iniciativa pro život o.p.s.


Podzimní atletika v blatné
Ve středu 27.9.2023 se žáci ZŠ Kasejovice vypravili do Blatné na Podzimní atletiku.

08.09.2023
Slavnostní zahájení školního roku 2023/24
Prázdniny naplněné různými aktivitami či zaslouženým odpočinkem rychle utekly a do naší školy se opět vrátili žáci.


08.09.2023
Tak nám začal nový školní rok
a na náměstí se opět vrátil nepořádek a hluk.


05.07.2023
Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023
30. června se v sále kasejovického společensko-kulturního centra konalo slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům základní školy.


03.07.2023
Zakončení školního roku 2022/23
Poslední týden školního roku 2022/23 se nesl ve sportovním duchu.


29.06.2023
Naše škola má mnoho skvělých sporotvců
Žáci 1. stupně mezi sebou změřili síly ve 4 sportovních disciplínách.


29.06.2023
Fotbálek na konci školního roku
Ve středu 28. 6. 2023 se na kasejovickém fotbalovém hřišti konalo již tradiční utkání žáků 2. stupně mezi ZŠ Kasejovice a ZŠ Hvožďany.


29.06.2023
Školní výlet - Zeměráj
Ve středu 21. 6. 2023 se nadšení žáci z celého 1. stupně ZŠ Kasejovice vydali vstříc dobrodružství do Zeměráje u Kovářova.


25.06.2023
Prvňáčci oslavili svátek slabikáře
Na pátek 16. června si žáci první třídy užili společně se svým třídním učitelem Miroslavem Vavřichem a svými rodiči a prarodiči svátek slabikáře.


25.06.2023
Moderní dílny jsou intenzivně využívány
Školní dílny, které nedávno prošly celkovou rekonstrukcí, poskytují žákům perfektní zázemí pro tvorbu nejrůznějších výrobků.


14.06.2023
Beseda s autorkou dětských knih
s paní spisovatelkou Eliškou Mauleovou


12.06.2023
Praha hravě pro žáky 2. stupně ZŠ
Dne 31.5. žáci 6.-8. třídy vyrazili na školní výlet do Prahy.


05.06.2023
Školní akademie 2023
Ve čtvrtek 24. května 2023 se v sále společensko-kulturního centra v Kasejovicích uskutečnila jedna z největších akcí tohoto školního roku, a to školní akademie.


04.06.2023
Dětský den 2023
Poslední květnovou středu se v základní škole uskutečnil dětský den.