ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program a Minimální preventivní program Základní školy Kasejovice.

Minimální preventivní program

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1.9.2016

Charakteristika školy

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Fyzika

Hudební výchova

Chemie

Informatika

Matematika

Německý jazyk

Pracovní činnosti

Prvouka

Přírodopis

Přírodověda

Ruský jazyk

Tělesná výchova

Vlastivěda

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Výtvarná výchova

Zeměpis