ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace určené především zákonným zástupcům žáků naší školy.

                I. oddělení - Šárka Vocelková (u šaten)

  • pro žáky 2. a 3. třídy

                II. oddělení - Olga Šoralová (z organizačních důvodů v učebně 1. třídy v 1. patře)

  • pro žáky 1. a 3. třídy

                III. oddělení - Iveta Vainová

  • pro žáky 4. třídy

            ve školním roce 2021/2022 je stanoven měsíční poplatek za družinu 70 Kč za žáka.

Poplatek za školní družinu
Informace o způsobu úhrady za školní družinu.

Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Kasejovice, aktualizace 1.9.2021

Provoz školní družiny
ve školním roce 2021/2022

Uvolnění žáka ze školní družiny
Omluvný tiskopis žáka ze školní družiny při ZŠ Kasejovice

ŠVP školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Kasejovice