ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace určené především zákonným zástupcům žáků naší školy.

                I. oddělení - Šárka Vocelková

                II. oddělení - Olga Šoralová

                III. oddělení - Iveta Vainová

  • ve školním roce 2022/2023 je stanoven měsíční poplatek za družinu 100 Kč za žáka.
Poplatek za školní družinu
Informace o způsobu úhrady za školní družinu.

Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Kasejovice, aktualizace 1.9.2021

Provoz školní družiny
ve školním roce 2021/2022

Uvolnění žáka ze školní družiny
Omluvný tiskopis žáka ze školní družiny při ZŠ Kasejovice

ŠVP školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Kasejovice