ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace určené především zákonným zástupcům žáků naší školy.

                I. oddělení - Šárka Vocelková (u šaten)

                II. oddělení - Olga Šoralová

                III. oddělení -

  • Iveta Vainováve školním roce 2021/2022 je stanoven měsíční poplatek za družinu 70 Kč za žáka.
Poplatek za školní družinu
Informace o způsobu úhrady za školní družinu.

Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Kasejovice, aktualizace 1.9.2021

Provoz školní družiny
ve školním roce 2021/2022

Uvolnění žáka ze školní družiny
Omluvný tiskopis žáka ze školní družiny při ZŠ Kasejovice

ŠVP školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Kasejovice