ŠKOLNÍ DRUŽINA

Informace určené především zákonným zástupcům žáků naší školy.

                I. oddělení - Šárka Vocelková

                II. oddělení - Olga Šoralová

                III. oddělení - Iveta Vainová

  • ve školním roce 2023/2024 je stanoven měsíční poplatek za družinu 100 Kč za žáka.
Uvolnění žáka ze školní družiny
Omluvný tiskopis žáka ze školní družiny při ZŠ Kasejovice

Provoz školní družiny
ve školním roce 2023/2024

Poplatek za školní družinu
Informace o způsobu úhrady za školní družinu.

Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Kasejovice, aktualizace 1.9.2021

ŠVP školní družiny
Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Kasejovice