VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Vnitřní a klasifikační řád ZŠ Kasejovice. Vytištěné řády jsou k nahlédnutí ve škole u třídních učitelů a vedení školy.

Školní řád
aktualizace 1.9.2023

Klasifikační řád
platný od 1.1.2023