Aplikace Škola online - návod

Informace ohledně systému elektronické žákovské (EŽK).


Do aplikace se dostanete přes odkaz v horní části webových stránek školy.

Přihlásit se také můžete pomocí webové stránky nebo přes mobilní aplikaci.

V případě potíží s přihlášením nebo dalších nejasností kontaktujte paní učitelku Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz).

Pročtěte si také uživatelskou příručku.

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Jak se přihlásit se dočtete zde.

Do systému mají přistup jak žáci, tak jejich zákonní zástupci. Každý žák a jeho zákonný zástupce má své unikátní uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny pouze jemu určené informace. Je zakázáno tyto informace sdělovat třetí osobě.

Po prvním přihlášení si vždy nastavte kontaktní e-mail a nové heslo. Dále také zkontrolujte správnost osobních údajů (kontaktní e-mail, telefon, adresa bydliště zákonného zástupce a žáka). V případě nesprávných údajů zašlete zprávu přímo přes tlačítko pod tabulkou "Zaslat zprávu" paní učitelce Červené. Pozor - změna hesla a kontrola osobních údajů je k dispozici pouze při přihlášení přes webové stránky www.skolaonline.cz.

ZAPOMENUTÉ HESLO

Pokud již máte v systému účet, ale nepamatujete si heslo, můžete si heslo obnovit na tomto odkazu. Musíte ale znát své uživatelské jméno a v systému musíte mít zaevidovanou e-mailovou adresu. V opačném případě vždy kontaktujte školu (cervena@zskasejovice.cz) s žádostí o sdělení přístupových údajů.

ÚČET ŽÁKA

Žák po přihlášení do systému má přehled o svých dosažených výsledcích, zobrazují se mu všechny známky včetně aktuálního průměrného hodnocení v jednotlivých předmětech.

V kalendáři vidí změny v rozvrhu (suplování, plánované akce apod.).

Chybějící žáci vidí v rozvrhu témata všech odučených hodin, mohou si tak případně průběžně doplňovat učivo.

Žák může zasílat zprávy vyučujícím.

ÚČET ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Pro účet zákonného zástupce platí vše jako pro žáka, zákonný zástupce má přes jeden účet přehled o všech svých dětech na jedné škole.

Navíc zákonný zástupce může přes aplikaci zaslat třídnímu učiteli omluvenku, popř. žádost o uvolnění z výuky. V případě žádosti o uvolnění z výuky (typicky v případech, kdy žák ze školy odchází v průběhu dne např. k lékaři) je nutné omluvenku zaslat den předem.

Omluvenka - přihlášení přes web

podrobný návod zde

Omluvenka - mobilní aplikace

Při omlouvání přes mobilní aplikaci může žáka zákonný zástupce omluvit buď na celý den (nutné zatrhnout pole Celodenní - pak zvolit termín "od - do") nebo po hodinách (pole Celodenní zůstane šedé a pak v dolní části vybrat konkrétní vyučovací hodiny).

       


Stejně jako u papírových žákovských i v elektronické žákovské má zákonný zástupce povinnost podepisovat veškeré známky a výchovná a kázeňská opatření.

Jak podepsat průběžné hodnocení - přihlášení přes web

podrobný návod zde

Na úvodní stránce pod rozvrhem klikněte na Hodnocení (nebo zvolte v horní části HODNOCENÍ - VÝPISY HODNOCENÍ - PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ).