Škola se zapojila do projektu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle:

  • č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia;
  • č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

  • č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

Publikováno: 29.02.2024

Aktualizováno: 11.03.2024