ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) žádáme zákonné zástupce nově příchozích žáků o vyplnění formuláře, který tento týden přinesou žáci domů. Více informací po rozkliknutí.

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která se uskuteční v SÁLE SPOLEČENSKO-KULTURNÍHO CENTRA KASEJOVICE ve středu 10. června 2020 od 15.30 hodin.

Provoz tělocvičny
provoz a užívání tělocvičny při ZŠ Kasejovice v době od 18.5. do 25.5.2020

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let
Své žádosti posílejte prosím mailem, více informací po rozkliknutí. AKTUALIZOVÁNO 25.3.2020

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu (přehled škol, které mohou pečovat o děti v době krizové situace)

Informace k nouzovému stavu
Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav.

Veřejná sbírka "Pomáháme jim přežít"
Při sbírce pořádané školou od 22.1. do 30.1.2020 se na konto veřejné sbírky „Pomáháme jim přežít“ podařilo vybrat 9560,-. Všem moc děkujeme.

Vyhlášení ředitelského volna - chřipkové prázdniny
Z důvodu narůstajícího počtu respiračních potíží, nachlazení a vysoké absenci žáků a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň se ředitelka školy Mgr. Štěpánka Löffelmannová rozhodla vyhlásit ředitelské volno ve dnech úterý 11.2. až pondělí 17.2. včetně. V těchto dnech mají žáci automaticky odhlášeny obědy. Vyučování začne opět v úterý 18.2.2020.

13.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Kasejovice na roky 2021/2022
návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů


Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020

Zaměstnanci ZŠ Kasejovice se stávky nezúčastní
Ve středu 6.11.2019 nebude provoz školy, skolní družiny ani školní jídelny nijak omezen.Návrh rozpočtu na rok 2019
návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na roky 2020, 2021

Pověřenec GDPR
Informace o zpracovávání osobních údajů

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018
schválený Radou města Kasejovice


Formulář Návrh kandidátů do voleb do Školské rady ZŠ Kasejovice
Návrh voleného kandidáta může podat výhradně jeho oprávněný volič do 6. listopadu 2017 a to písemně na přiloženém formuláři. S kandidaturou musí kandidát souhlasit.

Výroční zpráva školy 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Odklad povinné školní docházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Klasifikace žáka v předmětu Tělesná výchova
Vzhledem k tomu, že za I. čtvrtletí školního roku 2015/2016 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu.

Výroční zpráva školy 2014/2015
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015.

Výroční zpráva školy 2012/2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013.

Výroční zpráva školy 2011/2012
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012.

Výroční zpráva školy 2010/2011
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011.