Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let

Své žádosti posílejte prosím mailem, více informací po rozkliknutí. AKTUALIZOVÁNO 25.3.2020

Nově mohou o ošetřovné zažádat i rodiče dětí do 13 let věku. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami. Jak postupovat se dočtete v tomto článku.

K žádosti o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

O tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) lze zažádat prostřednictvím emailu na adrese reditel@zskasejovice.cz.

Do emailu je NUTNÉ uvést, že zákonný zástupce SOUHLASÍ se zasláním vyplněného tiskopisu, který obsahuje citlivé údaje (jméno a příjmení a rodné číslo dítěte), jinak nebude tiskopis odeslán.

Více informací si přečtěte ještě před odesláním žádosti zde.

Formulář lze také stáhnout ve formátu .pdf, vytisknout a ručně vyplnit.

Odkaz na stránky České správy sociálního zabezpečení

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Vyvěšeno na úřední desku: 25.03.2020

Z úřední desky bude sejmuto: 30.04.2020