Souhlas se zpracováním osobních údajů (archiv dokumentů)

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) žádáme zákonné zástupce nově příchozích žáků o vyplnění formuláře, který tento týden přinesou žáci domů. Více informací po rozkliknutí.

Pokud souhlasíte se zpracováním všech uvedených osobních údajů tak, jak je uvedeno v tabulce, potom na druhé straně formuláře, na konci tabulky, zakroužkujte ANO (Souhlasím se všemi výše uvedenými skutečnostmi). V případě, že se zpracováním všech osobních údajů nesouhlasíte, potom musíte u jednotlivých položek v tabulce zakroužkovat ANO nebo NE.

Na druhé straně formuláře nezapomeňte vyplnit místo a datum vyplnění formuláře a připojit podpis. Vlevo dole uveďte jméno a příjmení zákonného zástupce (vyplňte nejlépe hůlkovým písmem).


 

V případě ztráty si můžete formulář stáhnout popř. požádejte třídní učitelku o vydání nového formuláře.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ZDE

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 01.09.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.09.2020