USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. října 2020 (archiv dokumentů)

o přijetí krizového opatření - zrušení prezenční výuky (více informací po rozkliknutí)

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 se zakazuje od středy 14.10.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Toto opatření se týká VŠECH žáků základního vzdělávání. Po dobu trvání tohoto opatření jsou žáci povinní účastnit se distanční výuky. Výukové materiály a úkoly budou zadávány přes aplikaci Škola online (viz předchozí informace ohledně registrace do systému).

Pokud máte potíže s registrací, kontaktujte Mgr. Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz).

Žáci mají na toto období automaticky odhlášený oběd ve školní jídelně.

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 13.10.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.11.2020