Povinné nošení roušek

během pobytu ve škole (více informací po rozkliknutí).


 

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od 18. září 2020 zavádí povinné nošení roušek (celé znění ZDE) až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště. Výjimku tvoří např. žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění. Více informací najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Poučte své děti o správném zacházení s rouškami - náhradní (čistá) rouška musí být uložena v čistém uzavíratelném sáčku, použitou roušku by pak žáci měli ukládat do jiného sáčku.

Vyvěšeno na úřední desku: 17.09.2020

Z úřední desky bude sejmuto: 31.10.2020