Výuka pro žáky 1. stupně (archiv dokumentů)

aktualizace 27.5. - nově lze do již vytvořených třídních skupin přihlásit další žáky (více informací po rozkliknutí)


Na základě aktualizované Metodiky MŠMT (celé znění zde - změny jsou v dokumentu zvýrazněny) lze do již vytvořených třídních skupin přihlásit další žáky ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

  • maximální počet žáků ve skupině je 15
  • své závazné rozhodnutí musíte sdělit 3 PRACOVNÍ DNY PŘED nástupem dětí do školy na e-mailové adresy jednotlivých třídních učitelů, popř. na telefonní číslo 731 773 533
  • žák musí předložit v den nástupu do školy ihned po příchodu do školy (u hlavního vchodu) potvrzené Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení níže). V případě, že žák v den nástupu do školy toto potvrzení nepředloží, nebude mu účast na výuce umožněna.
  • žák musí mít 2 roušky na den (jednu na sobě, druhou náhradní v igelitovém sáčku) a dodržovat zpřísněná hygienická pravidla - vše se dočtete v dokumentu níže

V případě, že se Vaše dcera/Váš syn výuky zúčastní, potom prosím jednotlivým třídním učitelům také sdělte, jestli Vaše dítě bude navštěvovat školní družinu (netýká se 5. třídy), a jestli se bude stravovat ve školní jídelně.

  • před nástupem do školy si prosím pečlivě projděte TENTO DOKUMENT - je v něm podrobně vysvětleno, jak bude výuka probíhat (soustřeďte se zejména na rozpis příchodů dětí do školy a organizaci výuky, vše vychází z doporučení MŠMT)
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - odevzdat v den nástupu do školy
  • odkaz na webové stránky MŠMT, kde si lze přečíst manuál Ochrana zdraví a provoz základních škol

Vyvěšeno na úřední desku: 27.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.05.2020