INFORMACE OHLEDNĚ NÁVRATŮ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ (archiv dokumentů)

Od pondělí 12. dubna se do školy mohou vrátit žáci 1., 2. a 3. třídy. Více informací po rozkliknutí.


MŠMT na základě jednání vlády umožnilo od 12. dubna 2021 rotační výuku pro žáky 1. stupně.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy ZŠ Kasejovice budou do školy docházet v týdnu od 12.4. do 16.4. žáci 1., 2. a 3. třídy, žáci 4. a 5. třídy v tomto týdnu pokračují v distanční (online) výuce.

V dalším týdnu od 19.4. do 23.4. pak budou do školy docházet žáci 4. a 5. třídy, žáci 1., 2. a 3. třídy budou doma na distanční (online) výuce.

Podmínkou účasti na prezenční výuce (ve škole) je pravidelné testování žáků antigenními testy a nošení chirurgických roušek během pobytu ve škole. Testovat se nemusí žáci, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek před vstupem do školy. Pokud žák v tento den do školy nepůjde, bude se testovat v náhradním termínu (vždy před vstupem do školy).

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

Žáci si testy budou dělat sami.

Jedná se o antigenní testy LEPU RAPID, kdy se stěr dělá z kraje nosu. Během testování bude přítomný pedagogický pracovník, který vše vysvětlí a v případě potřeby s testem pomůže. Přesto bychom uvítali, kdyby žákům byli během testování nápomocni i jejich zákonní zástupci. Testování bude probíhat v tělocvičně školy, do budovy školy bude moci žák vstoupit až v případě, že mu vyjde negativní test.

  1. Žák (s doprovedem) půjde do tělocvičny předním vchodem (vchodem od parkoviště). Žák musí mít nasazenou chirurgickou roušku, jeho doprovod respirátor.
  2. Po vstupu do haly si pečlivě vydesinfikuje ruce a od pedagoga převezme testovací sadu.
  3. Provede stěr z kraje nosu, umístí testovací tyčinku do testu, pedagog tyčinku zakape roztokem.
  4. V tělocvičně vyčká žák na výsledek testu (15 minut).
  • V případě, že test vyjde negativní, odejde do budovy školy a půjde buď do družiny (žáci 1. - 3. třídy) nebo rovnou do třídy (v závislosti na čase příchodu do školy).
  • V případě, že test vyjde pozitivní a s žákem bude přítomný jeho zákonný zástupce, odejde domů, zákonný zástupce pak zkontaktuje ošetřujícího lékaře svého dítěte.
  • V případě, že test vyjde pozitivní a žák nebude mít s sebou doprovod, pedagog ihned kotaktuje zákonného zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout. Do doby příjezdu zákonného zástupce počká žák v místnosti k tomu určené. Zákonný zástupce je povinen kontaktovat ošetřujícího lékaře žáka.

 

POKUD BUDE ŽÁK POZITIVNÍ BĚHEM PONDĚLÍNÍHO TESTOVÁNÍ - do karantény jde pouze pozitivně testovaný žák.

POKUD BUDE ŽÁK POZITIVNÍ BĚHEM ČTVRTEČNÍHO TESTOVÁNÍ a předchozí dny docházel do školy - do karantény jdou VŠICHNI jeho spolužáci.

Podbrobnější informace se dozvíte na stránkách testovani.edu.cz

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 07.04.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.04.2021