STAVEBNÍ AKCE "REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI" (archiv dokumentů)

Dne 4. května 2021 bude v ZŠ Kasejovice zahájena stavební akce Rekonstrukce odborné učebny pro pracovní činnosti. Z těchto důvodů bude II. oddělení školní družiny (paní vychovatelka Olga Šoralová) přemístěno do 2. třídy. Prosíme všechny žáky o zvýšenou opatrnost při pohybu v suterénu školy a v bezprostřední blízkosti školy.

Vyvěšeno na úřední desku: 28.04.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.05.2021