Přihlášení do aplikace Škola online

Registrační údaje pro přihlášení do systému Škola online automaticky obdrží pouze nově příchozí žáci. Více informací po rozkliknutí.

 

Stručný návod zde.


Aplikace Škola online je školský informační systém (tzv. elektronická žákovská EŽK) a je určena všem žákům a jejich zákonným zástupcům od 4. ročníku. Umožňuje zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. 

Hodnocení do EŽK bude zapisováno nejpozději do 5 pracovních dnů od udělení známky. Každá známka má svoji váhu v rozmezí 0 - 1, čím vyšší hodnota, tím "důležitější" je známka (např. aktivita v hodině má váhu 0,25, zatímco čtvrtletní práce má hodnotu 1). O přidělení váhy rozhoduje vyučující daného předmětu.

Hlavní funkce aplikace Škola online:

  • průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
  • dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
  • informace o rozvrhu a suplování
  • přehled probraného učiva
  • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
  • a mnoho dalšího.

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA A HESLA

Do aplikace se dostanete přes odkaz v horní části webových stránek školy. Nebo do webového prohlížeče zadejte adresu www.skolaonline.cz, v pravo v sekci VSTUP DO ŠKOLY ONLINE přejděte na stránku Přihlášení.

Na stránce přihlášení zadejte vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola online.

Po prvním přihlášení do systému si prosím nastavte kontaktní e-mailovou adresu (slouží pro případné obnovení zapomenutého hesla) a změňte si přidělené heslo: nahoře SPRÁVA APLIKACE - NASTAVENÍ - ZMĚNA HESLA (lze jen při přihlášení přes webové stránky, mobilní aplikace změnu hesla zatím neumožňuje).


Pod tímto odkazem naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací a představí všechny její výhody a využití. Uživatelskou příručku najdete případně i na úvodní stránce aplikace (na stránce, kde se přihlašujete) v záložce O ŠKOLE ONLINE -> Uživatelské příručky.

Kromě webového prohlížeče můžete využít i mobilní aplikaci Škola online

Pokud se vám nedaří do systému přihlásit, obraťte se na paní učitelku Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz)

 

 

 

Registrační údaje pro přihlášení do systému Škola online automaticky obdrží pouze nově příchozí žáci.

V pondělí 4.9.2023 obdrží žáci v ZALEPENÉ OBÁLCE přihlašovací údaje pro zákonné zástupce - týká se pouze těch žáků, jejichž ani jeden zákonný zástupce nemá dosud založený účet.

Pokud si žák nebo jeho zákonný zástupce nepamatuje přihlašovací údaje, kontaktuje paní učitelku Červenou. Zákonným zástupcům budou přihlašovací údaje sděleny pouze osobně nebo na základě e-mailové žádosti.

Aktuální do: 30.06.2024