Provoz školní družiny

ve školním roce 2021/2022


Ve školním roce 2022/2023 budou žákům 1. – 4. třídy k dispozici 3 oddělení školní družiny.

 

Ranní družina

Ranní družina bude v provozu od 6.15 do 7.45 hodin, v provozu budou 2 oddělení (pro nahlášené žáky).

Ranní družina pro žáky 5. třídy nebude. Dojíždějící žáci 5. třídy mohou od 7.00 hodin čekat v tzv. "sběrné" třídě - učebna 6. třídy ve 2. patře, kde bude zajištěn pedagogický dozor. Místním žákům 5. třídy bude umožněn vstup do budovy od 7.35 hodin.

Při vstupu do budovy je nutné dodržovat příslušná hygienická pravidla, zejména dbát na dezinfekci rukou a nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorech školy.

 

Odpolední družina

V provozu budou všechna 3 oddělení. Ve 14.45 dojde ke spojení žáků do dvou oddělení.

Odchody na autobusy

  • směr Hradiště, Záhorčičky, Bezděkov, Nezdřev, Řesanice, Polánka - 13.25 nebo 15.20
  • směr Kladrubce, Životice, Podhůří, Kotouň, Oselce - 14.05 nebo 15.25
  • směr Újezd, Zámlyní, Ml. Smolivec, St. Smolivec, Budislavice, Radošice, Dožice - 13.40 nebo 14.50

 

S SEBOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (Z OBOU STRAN)
  • oblečení na sezónní sporty (v zimě oteplováky)
  • oblečení do ŠD a na školní hřiště (kraťasy, tepláky, triko, ponožky - vše podepsané) v bavlněném pytlíku nebo tašce, zůstáne v šatně
  • odpolední svačinu a pití

 

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Stále platí doporučení Ministerstva zdravotnictví, aby byl pobyt dalších osob uvnitř budovy školy omezen. Z těchto důvodů bude vyzvedávání žáků ze školní družiny probíhat stejným způsobem jako v loňském roce: Při příchodu zákonného zástupce či jiné osoby, která bude žáka ve školní družině vyzvedávat, před budovu školy je nutné se ohlásit pedagogickému pracovníkovi zavoláním na mobilní telefon. Poté bude žák osobě, která ho bude vyzvedávat, předán.

Mobilní čísla pro vyzvedávání žáků v jednotlivých odděleních školní družiny