Žádost o vzdělávání žáka podle IVP

Žádost o vzdělávání podle IVP – pro integrované žáky a pro mimořádně nadané žáky + vzorově vyplněná žádost.

žádost o vzdělávání podle IVP - pro integrované žáky (pdf, doc)

žádost o vzdělávání podle IVP - pro mimořádně nadané žáky (pdf, doc)

žádost o vzdělávání podle IVP - vzor vyplnění (pdf)