Zápis prvňáčků pro školní rok 2022/2023

Měsíc duben je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd.

Nástup do první třídy je bezesporu jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. Zápis na naši školu proběhl v pátek 8. 4. 2022 a dostavilo se 29 dětí se svými rodiči. Děti ukrajinských rodičů přijdou k zápisu dodatečně. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče uvítala paní ředitelka, paní zástupkyně, všichni učitelé 1. stupně a výchovná poradkyně.

Natěšení na „velkou“ školu projevili u zápisu všichni budoucí prvňáčci. Učitelé se všem dětem upřímně věnovali, aby jejich první vstup do “velké” školy proběhl v příjemné atmosféře. Děti, které se dostavily k zápisu, plnily za přítomnosti rodičů zajímavé úkoly. Při zápisu jsme mohli slyšet krásné písně i recitování básní, děti představily sebe i celou svoji rodinu, poznávaly geometrické tvary, barvy, skládaly puzzle, malovaly a ukazovaly, co všechno již umí. Po splnění zápisu si pak domů odnášely upomínkový list na zápis a drobné dárečky, které pro ně připravili žáci vyšších ročníků.

Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první “opravdové povinnosti”. Přejme si, ať se novým žákům v naší škole líbí.

Fotografie budou brzy doplněny.

Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022
Zápis prvňáčků duben 2022

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Miloslava Třísková

Publikováno: 18.04.2022

Aktualizováno: 21.04.2022