Tradiční školní akademie 2022

Ve středu 11.05.2022 proběhla v sále společensko-kulturního centra v Kasejovicích tradiční Školní akademie, která byla věnována všem maminkám k jejich svátku.

Akademie byla v 16 hodin zahájena moderátory z řad žáků, Miriam Bajzovou a Janem Járou. Poté se slova ujaly paní ředitelka ZŠ Kasejovice Štěpánka Löffelmannová a starostka města paní Marie Čápová, které předaly ocenění čtyřem žákům za jejich vynikající prospěch a reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích.

V 1,5 hodinovém pásmu se představily všechny třídy školy. Střídala se vystoupení taneční, pěvecká, ale i dramatická. Úvodní vystoupení zahájil lidový soubor Pšeničky Kasejovice s krásně nacvičenými lidovými písněmi. Poté následovala prezentace jednotlivých tříd. Jako první se představili ti nejmenší. Prvňáčci zazpívali písně a zarecitovali básně věnované abecedě. Nechyběla ani anglicky zazpívaná píseň. Žáci druhé a třetí třídy nám připomněli známé i méně známé lidové písně. Rodiče mohli obdivovat rekvizity a kostýmy, které si děti na svá vystoupení připravily. Se žáky 4. třídy si mnozí rodiče zanotovali populární písně od Svěráka a Uhlíře a rovněž si vyslechli řadu vzorně přednesených básní. Jako jediné taneční číslo jsme mohli zhlédnout vystoupení žáků 5. třídy, kteří si pro své rodiče nacvičili starodávný tanec minet.  Nechyběla ani Nedvědova trampská píseň Rodné údolí, která za velmi vydařeného žákovského doprovodu na akordeon, housle a perkuse obohatila přehlídku procítěným zpěvem.

Lidové a trampské písně nahradilo pásmo moderních songů, a to jak českých, tak i anglických, které představili žáci z 6. ročníku. Následovala dojemně zazpívaná píseň Teče potůček bublavý, a to žákyní ze 7. třídy v doprovodu svých spolužaček na keyboard a housle. Poté všichni v sálu zavzpomínali na film Rebelové, když se sálem linuly tóny písně Pátá, kterou na housle přednesla žákyně z 8. ročníku.

Závěr Školní akademie patřil nejstarším žákům. Ti si zinscenovali scénky v duchu známé televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Na scéně jsme tak mohli vidět kapely zahraniční, ale i české. Žáci pečlivě brousili své hlasy, aby mohli podat ten nejlepší pěvecký výkon. Všichni se bezpochyby zasmáli u písně Barbie Girl, nicméně k emočnímu naladění dovedli zpěváci publikum i porotu písní Pro mámu od skupiny Holki a Říkej mi táto od Jakuba Smolíka.

Všichni žáci společně s učiteli se pečlivě a svědomitě věnovali přípravě projektu do nejmenších detailů. Proto jim patří veliké poděkováním za takou píli. Dále obrovské poděkování patří i učitelům Základní umělecké školy Nepomuk za organizačně-technickou pomoc, především panu Oldřichu Ondruškovi, dále městu Kasejovice za propůjčení sálu a všem ostatním, bez nichž by se neobešel hladký průběh této oblíbené akce. Děkujeme i těm, kteří se na Školní akademii přišli podívat.

Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022
Školní akademie květen 2022

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 20.05.2022

Aktualizováno: 24.05.2022