Recitační soutěž 2022

Během únorových dní děti z prvního stupně recitovaly básně, které si samy vyhledaly.

Soutěžní klání nejprve probíhala v rámci třídních kol, kde všichni žáci ve třídách přednesli jejich vybrané básně. Ti nejlepší recitátoři byli vybráni do školního kola Recitační soutěže. O tom, kdo postoupí do školního kola, rozhodovaly děti společně s paními učitelkami. Kritérii pro postup do užšího kola byla procítěná a pamětná recitace básně.

Školní kolo Recitační soutěže proběhlo 22. 2. a 25. 2. 2022 ve dvou kategoriích. V 1. kategorii soutěžili žáci 2. a 3. třídy a ve 2. kategorii se společně utkali žáci 4. a 5. třídy. Celkem se školního kola zúčastnilo 32 dětí. Ve školním kole recitační soutěže pak recitátoři nechali stranou trému a předvedli úžasné výkony. V přednesech jsme slyšeli nejen dramatičnost, ale i určitou hravost se slovy i s intonací.

Všechny děti byly výborně připravené a soutěž měla vysokou úroveň. Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat z těchto výkonů postupující soutěžící do dalšího kola, proto se na některých místech objevili i dva recitátoři. Všichni za své výkony získali diplom nebo účastnický list a malou sladkost.

I přesto, že se všechny děti mnoho snažily, do okresního kola mohli postoupit pouze dva nejlepší z každé kategorie. Okresního kola Recitační soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Blovice, se účastnili :

V 1. kategorii: Jakub Němejc s básní O veliké řepě od Michala Černíka a Milan Horelica s básní Zlatá rybka od Miloše Kratochvíla

V 2. kategorii: Kateřina Járová s básní Uspávanka s Popelčiným oříškem od Jana Skácela a Lucie Kovaříková s básní Nejkrásnější pes od Miloše Kratochvíla.

A i když se tito žáci v okresním kole neumístili na nejvyšších příčkách, za svou snahu a píli byli oceněni diplomem. My přidáváme veliký potlesk a slova uznání.

 

 

 

 

Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022
Recitační soutěž 2022

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Veronika Havlíková

Publikováno: 17.03.2022

Aktualizováno: 17.03.2022