Preventivní program pro žáky ZŠ

V průběhu prvního školního měsíce nás navštívila paní instruktorka Mgr. Jitka Kultová z obecně prospěšné společnosti Národní iniciativa pro život o.p.s.

Ta si pro žáky 3. , 5. a 9. ročníku připravila zajímavý preventivní program zaměřený na seznámení se s obdobím dospívání. Lektorka si pro žáky připravila sekci lekcí programu „Pro život“. Jednotlivé lekce Moje cesta na svět, Dobrodružství dospívání a Nečekané těhotenství byly vhodně přizpůsobené každému věku žáka.

Posláním programu bylo inspirovat žáky prostřednictvím zajímavých interaktivních činností k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství. Preventivní program respektuje, že se dítě v křehkém období dospívání teprve učí přijímat odpovědnost za své činy. Leckdy dojde k rozhodnutím, která mohou ovlivnit celý budoucí život mladého člověka (např. volby partnera, nástup rizikového chování). Cílem tohoto programu tak bylo pomoci mladým lidem v tomto čase plném úskalí a pomoci jim předejít projevům rizikového chování.

Lekce se žákům velice líbila, všichni se aktivně a s nadšením do programu zapojili.

 

preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023
preventivní program září 2023

V průběhu měsíce října se žáci 1. stupně ZŠ Kasejovice zúčastnili dalších několika preventivních programů. Interaktivní přednášky realizovaly kvalifikované lektorky z MP Education, které se zaměřily na zdravý životní styl a nástrahy internetu.

Mladší žáci (2. a 3. třída) se zúčastnili programu „Být fit“.

Obsah přednášky: 

 • motivace dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybová aktivita, vliv na formování
 • zdravého sebevědomí, zlepšení paměti, koncentrace a kreativity
 • rozvoj zodpovědnosti za zdraví (denní režim, spánek, stravování)
 • vliv sportování na emoce dětí, podpora týmového chování a třídního klimatu

Žáci 4. třídy se zaměřili na nástrahy internetu.

Náplň přednášky:

 • rizika internetu, sociálních sítí s ohledem a vlivem na jejich zdraví
 • výhody x nevýhody nových technologií s ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti
 • ztráta verbální komunikace mezi vrstevníky
 • vznik návyku = závislosti
 • zdravotní rizika v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky
 • (bolesti hlavy bolesti očí záněty uší bolesti zad a zápěstí obezita a nesprávné jídelní návyky, zhoršení školního prospěchu, narušení vztahů, zvyšují nervozitu a agresivitu)
 • „sociální sítě“ – nebezpečí virtuálního světa a „marketingových lákadel“
 • způsob získávání informací v online prostoru, online hry

A žáci 5. ročníků se věnovali tématu „Vymyšlená krása“, zaměřenému na poruchy příjmu potravy.

Náplň přednášky:

 • mentální anorexie, bulimie
 • výživová doporučení
 • co je zdravá strava a proč se stravovat zdravě
 • přirozenost změny těla s nástupem puberty
 • vše, co je na internetu, nemusí být pravda (úpravy fotografií)  

 

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Veronika Havlíková

Publikováno: 04.10.2023

Aktualizováno: 23.10.2023