Exkurze do Techmánie v Plzni

Vyzkoušet si základní přírodní jevy a zákony, seznámit se se světem vědy a techniky nebo poznat, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů, láká snad úplně každého.

Proto žáci 5., 7. a 8. tříd navštívili v průběhu dubna 2022 Techmania Science Center v Plzni. Cílem exkurze bylo přiblížit svět vědy a techniky zábavnou formou, neboť učení je zde postaveno na vlastním prožitku každého účastníka.

Žáci mohli volně procházet mezi jednotlivými fyzikálními pokusy a sami v praxi podle popsaného návodu provést pokus a pak zkoumat, jak probíhá. Účastníci exkurze tak měli možnost navštívit a vyzkoušet nejen expozice zaměřené na fyziku, chemii, biologii či astronomii, ale i expozice přibližující svět filmu, špionáže či tajných služeb. Mohli být také součástí show o ohnivém tornádu. Žáci 5. třídy pak zhlédli snímek Big Dream 3D, který zachycuje podstatu inženýrské profese a úžasným způsobem ukazuje, jak díky inženýrské práci, inženýři zlepšují náš svět.

Z kladného hodnocení žáků bylo zřejmé, že cíl exkurze se vyplnil. Návštěva vědeckého centra tak u některých žáků zvýšila zájem o získání nových informací za světa vědy a techniky.

 

2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída
2022 Techmania 5. třída

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Veronika Havlíková, Mgr. Miloslava Třísková

Publikováno: 02.05.2022

Aktualizováno: 05.05.2022