Do světa cizích jazyků

se kasejovičtí deváťáci vypravili do Plzně

Poslední dubnové úterý se žáci deváté třídy rozjeli do Plzně za účelem návštěvy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Nevyrazili si ovšem vypůjčit knihu. Program na ně čekal v rámci projektového dne mimo školu v zahraničních knihovnách. Za poutavého výkladu knihovnic nahlédli žáci do světa knih napsaných v anglickém či německém jazyce. Neméně zajímavé bylo nahlédnutí pod pokličku románských jazyků.

Do programu byli průběžně zapojováni sami žáci, neboť paní knihovnice jednotlivých jazykových sekcí pro ně měly připravené úkoly, jejichž zadání bylo vždy dvojjazyčné. Žáci tak řešili jednotlivé úkoly nejen na základě poskytnutého odborného výkladu, ale celou řadu informací či konkrétní knižní tituly si museli vyhledat přímo v regálech s knihami. Žáci získali představu, jaké typy cizojazyčných knih se v zahraničních knihovnách nacházejí, jak vyhledat knihu podle signatury, které cizojazyčné překlady děl českých autorů se v knihovně nacházejí apod.

V oddělení románské knihovny měli žáci za úkol roztřídit připravené knihy podle toho, v jakém jazyce byly napsány. Žáci tak třídili knihy psané v italštině, španělštině a francouzštině. Pro zajímavost jim byly představeny i literární tituly psané v katalánštině. Byť žáci nevládli znalostí románských jazyků, i tak zde na ně čekal úkol v podobě roztřídění pozdravů napsaných italsky, španělsky, francouzsky a katalánštinou. Jazykovou třešničkou na dortu bylo pro žáky nahlédnutí do světa arabštiny. Kromě základních informací o tomto semitském jazyce mohli vidět, jak se píšou a čtou vybraná slova arabsky.

Návštěva zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje seznámila kasejovické deváťáky nejen s běžným chodem a službami knihovny, ale rozšířila jim dosavadní vědomosti o britské, germánské a románské literatuře a jednotlivých jazycích těchto jazykových skupin. Nově získané poznatky tak budou moci žáci zúročit nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale zejména ve svých dalších studiích na středních školách.  

Výukový program projektový den mimo školu byl realizován v rámci projektu Vzděláváme s inkluzí 3, Šablony III, z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022
Projektový den mimo školu 2022

Autor článku: Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Autor fotografií: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 20.05.2022

Aktualizováno: 20.05.2022