Děti si vyzkoušely jízdu na dopravním hřišti

pokračování květen 2022

Vyzkoušet si, jaké je to v silničním provozu, a naučit se základní pravidla jízdy na kole. To byl hlavní smysl návštěvy žáků 4. a 5. třídy na dopravním hřišti v Blovicích. Všichni žáci byli na tomto dopravním hřišti poprvé, a tak se všichni těšili na to, co je čeká.

Ve středu dopoledne si děti pod dohledem paní instruktorky vyzkoušely jízdu po dopravním hřišti. Děti musely dodržovat všechny dopravní značky a pokyny stejně, jako by tomu bylo v opravdovém silničním provozu. Na začátku si kluci a holky nejprve v učebně zopakovali a procvičili teoretické znalosti pravidel silničního provozu, a to především bezpečné chování na silnici, povinnou výbavu jízdního kola, dopravní značky, průjezd křižovatkou a mnoho dalšího. Paní instruktorka důkladně zdůraznila, že dopravní výchova dětí je velmi důležitá, neboť jsou to právě děti, které jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Teoretická část probíhala v učebně, která byla vybavena pro moderní interaktivní výuku tak, aby vše bylo pro děti zajímavé a zábavné.

Po krátké svačině následovala praktická výuka na dopravním hřišti. Na začátku paní instruktorka se všemi žáky prošla celé dopravní hřiště a vysvětlila jim význam jednotlivých značek. Pak si děti nasadily helmy, půjčily si kola a vyjely na hřiště, kde si vyzkoušely správné vyjíždění na silnici, zastavování, průjezd kruhovým objezdem, přednost zprava, jízdu křižovatkami označenými značkami i semafory. Některé děti znázorňovaly chodce. Také však tyto děti byly účastníky dopravy, a proto dodržování dopravních předpisů platilo i na ně. 

Na konci výuky paní instruktorka pochválila vzorné účastníky silničního provozu a ostatní upozornila na chyby, kterých se dopustili. Nejčastější chybou byla jízda v protisměru a nerespektování jízdních pruhů. V samotném závěru jsme se mile rozloučili. A už nyní se těšíme na další návštěvu, kdy paní instruktorky dopomohou dětem s přípravami na zkoušky, aby získaly „řidičáky“ na kolo.


POKRAČOVÁNÍ KVĚTEN 2022

Cílem dopravní výchovy je připravit děti na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak i budoucího řidiče motorového vozidla. Prostřednictvím dopravní výchovy by měli žáci získat schopnosti a dovednosti obezřetného chování v silničním provozu a znalosti pravidel na pozemních komunikacích.

Dne 4.5.2022 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Blovicích. Jednalo se o pokračování říjnového kurzu, kdy v závěru čekal na žáky 5. třídy zkušební test pro získání řidičského průkazu pro cyklisty.

Výuka byla rozdělená na teoretickou a praktickou část. Nejprve si žáci připomněli pravidla pro chodce, dále procvičovali hlavní dopravní značky, které by měli znát. S paní instruktorkou pak žáci na interaktivní tabuli zkoušeli různé situace při průjezdu křižovatkou. 

Po teoretické části nadešla všemi očekávaná praktická část, jízda na kole. Na dopravním hřišti měli žáci za úkol sledovat dopravní značky. Na cvičné světelné křižovatce si procvičovali jízdu zručnosti, odbočování vpravo i vlevo, projížděli kruhovým objezdem, cvičili dávání si přednosti v jízdě a další.

V úplném závěru paní instruktorka vyhodnotila závěrečný test. A i když se všichni žáci velice snažili, ne všichni na ,,řidičák“ na kolo dosáhli. Těm, kterým se povedlo získat průkaz pro cyklisty, moc gratulujeme.

2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště
2021 dopravní hřiště

Autor článku: Mgr. Veronika Havlíková

Autor fotografií: Mgr. Veronika Havlíková

Publikováno: 20.05.2022

Aktualizováno: 20.05.2022