ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště Základní školy Kasejovice.

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Matasová (vychovny.poradce@zskasejovice.cz)

Školní metodik prevence
Od 1.10.2020 je školním metodikem prevence PhDr. Jaroslava Mlsová.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
pro školní rok 2020/2021

Zapojení školy do projektu Nenech to být
Od 1.10.2017 je Základní škola Kasejovice zapojena do projektu Nenech to být. Více informací najdete na stránkách projektu www.nntb.cz

prehled temat
preventivni program