ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště Základní školy Kasejovice.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
pro školní rok 2023/2024

Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Matasová (vychovny.poradce@zskasejovice.cz)

Školní metodik prevence
Od 1.10.2020 je školním metodikem prevence PhDr. Jaroslava Mlsová.

Přehled témat
primární prevence ve výuce