ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště Základní školy Kasejovice.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
pro školní rok 2022/2023

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Matasová (vychovny.poradce@zskasejovice.cz)

Školní metodik prevence
Od 1.10.2020 je školním metodikem prevence PhDr. Jaroslava Mlsová.

Zapojení školy do projektu Nenech to být
Od 1.10.2017 je Základní škola Kasejovice zapojena do projektu Nenech to být. Více informací najdete na stránkách projektu www.nntb.cz

prehled temat
preventivni program