ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Organizace školního roku 2023/2024

1. pololetí
Termín  
4.9.2023 – 31.1.2024 1. pololetí
26.10.2023 – 27.10.2023 Podzimní prázdniny
23.12.2023 – 2.1.2024 Vánoční prázdniny
2.2.2024 Pololetní prázdniny
2. pololetí
1.2.2024 – 28.06.2024 2. pololetí
19.2.2024 – 25.2.2024 Jarní prázdniny
28.3.2024 Velikonoční prázdniny
29.6.2024 - 1.9.2024 Hlavní prázdniny
Přehled prázdnin
pro školní rok 2023/2024