Volby do Školské rady Základní školy Kasejovice (archiv dokumentů)

Ředitelka ZŠ Kasejovice vyhlašuje na čtvrtek 27. května 2021 v době od 12:30 do 16:00 hodin volby do Školské rady Základní školy Kasejovice. Více informací po rozkliknutí.


Na základě ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle usnesení č.j. 146/2005 Rady obce Kasejovice z 12. října 2005 a dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Obcí Kasejovice vyhlašuji volby do

Školské rady Základní školy Kasejovice, okres Plzeň – jih, Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice,

které se budou konat

ve čtvrtek 27. května 2021 ve vestibulu školy

v době od 12,30 do 16,00 hodin.

Podstatné části z výše citovaných dokumentů:

  1. Školský zákon
  • Funkční období členů školské rady je tři roky.
  1. Zřizovací listina školské rady vydaná Obcí Kasejovice
  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí především školským zákonem.
  1. Volební řád školské rady vydaný Obcí Kasejovice.
  • Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
  • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  • Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič a to do 10.5.2021. Podává se v písemné podobě (do kanceláře školy, poštou, do schránky školy) a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště kandidáta a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Formulář je k dispozici v ředitelně školy nebo ke stažení na webových stránkách školy zskasejovice.cz.

 


Formulář Návrh kandidátů do voleb do Školské rady ZŠ Kasejovice ke stažení zde.

Vyvěšeno na úřední desku: 26.04.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.05.2021