INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. TŘÍDY (archiv dokumentů)

pro školní rok 2021/2022. Všechny důležité informace a potřebné dokumenty najdete v tomto článku (po rozkliknutí).

 


Obecné informace ohledně zápisu

Informace ohledně odevzdání přihlášky k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Odkaz na webové stránky MŠMT


Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity první třídy dle kritérií v tomto pořadí:  

1) Trvalý pobyt  dítěte v příslušném školském obvodu. 

2) Trvalý pobyt dítěte mimo příslušný školský obvod, sourozenec dítěte je žákem školy. 

3) Trvalý pobyt dítěte mimo příslušný školský obvod.


FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K ZÁPISU

Dotazník pro rodiče žáka

  • ve formátu .doc - možno vyplnit na PC (při vyplňování zachovejte prosím formátování a smažte připravené řádky)
  • ve formátu .pdf (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 - nutno podat i v případě, že pro dítě žádáte odklad povinné školní docházky

  • ve formátu .doc - možno vyplnit na PC (při vyplňování zachovejte prosím formátování a smažte připravené řádky)
  • ve formátu .pdf (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

 


Informace o odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky - nejprve je ale nutné dítě přihlásit k PŠD (zápisy probíhají od 6. dubna, o odklad je tedy možné žádat nejprve od tohoto datumu)

  • ve formátu .doc - možno vyplnit na PC (při vyplňování zachovejte prosím formátování a smažte připravené řádky)
  • ve formátu .pdf (k tisku a ručnímu vyplnění)

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 14.03.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.04.2021