Poplatek za školní družinu

Informace o způsobu úhrady za školní družinu.

 

Ve školním roce 2021/2022 byla úplata za školní družinu stanovena na částku 70,- za měsíc s následujícím způsobem úhrady:

  • měsíce září, říjen, listopad, prosinec splatnost do 30.9.2021 (částka 280,-)
  • měsíce leden, únor, březen splatnost do 28.1.2022 (částka 210,-)
  • měsíce duben, květen, červen splatnost do 30.4.2022 (částka 210,-)

Po domluvě lze uradit měsíce leden - červen najednou do 30.1.2022.

Nebude-li zápisné uhrazeno v daných termínech, bude žák ze školní družiny vyloučen a jeho místo postoupeno dalšímu zájemci.

Poplatek můžete uhradit hotově u paní účetní Vladislavy Růtové v budově školy (kancelář účetní - 2. patro):

ÚŘEDNÍ HODINY:

 PONDĚLÍ   6.30 - 16.30
 ÚTERÝ   6.30 - 14.00
 STŘEDA   6.30 - 16.30
 ČTVRTEK           x
 PÁTEK           x

Poplatek lze také uhradit převodem na účet školy 728091339/0800, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení žáka

 

Úplata za školní družinu byla stanovena v souladu s vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.