Pochybné suvenýry aneb Zločiny v divočině

Žáci 5. a 6.ročníku navštívili 29. května 2018 v plzeňské zoologické zahradě environmentální program.

V rámci programu Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině se žáci prostřednictvím zážitkových aktivit seznámili s úmluvou CITES, s jejím významem pro obchod s ohroženými zvířaty i jejím dopadem na náš běžný život. Žáci se dozvěděli, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně pak hledali možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat. Na mapě světa se naučili lokalizovat místa výskytu vybraných chráněných druhů zvířat a místa poptávky po nich. Jedním z cílů programu totiž bylo i pochopení globálního rozsahu problému nelegálního obchodu s živočišnými druhy. Po skončení tohoto celkem náročného výukového bloku si žáci odpočinuli při prohlídce jednotlivých expozic, které přinášejí věrný pohled do skutečné přírody.

 

Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň
Exkurze ZOO Plzeň

Autor fotografií: Mgr. Eva Němejcová

Publikováno: 31.05.2018

Aktualizováno: 07.06.2018