Co nového ve škole?

Ani jsme se nenadáli a už tu máme konec školního roku. Co se za poslední dva měsíce událo? Více se dozvíte v tomto článku.

28. dubna vyrazily 3. a 4. třída do cirkusu do Chanovic, který uspořádala chanovická škola při příležitosti 70. výročí založení 2. stupně. Děti ze zmíněné školy nacvičily během jednoho týdne v rámci projektového vyučování s názvem  "Cirkus ve škole - Circus Happy Kids“ nádherné vystoupení. Naše děti zaujaly artistické výkony chanovických žáků, světelné efekty a originální cirkusové kostýmy.

12. května si prověřili čtvrťáci a páťáci své řidičské znalosti a dovednosti na blovickém dopravním hřišti. Ti, kteří úspěšně splnili závěrečné testy, získali průkaz cyklisty.

Poslední květnový den se třetí až pátá třída vydala na školní výlet do Kašperských Hor, o kterém se můžete dočíst v článku žáků 5. ročníku.

2. června připravili deváťáci pro děti z prvního stupně dětský den. Různé zajímavé soutěže si vyzkoušely jak děti, tak učitelé. Počasí nám přálo, celý den jsme si pěkně užili. Tímto bych chtěla žákům 9. třídy i jejich třídní učitelce Mgr. Haně Červené poděkovat za bezchybnou přípravu. 

Do „Kašperek“ se  5. 6. vydaly i první a druhá třída. Navštívily Středisko enviromentální výchovy, kde děti zhlédly film o Šumavě, vyzkoušely si různé sportovní disciplíny vhodně propojené s přírodou. Velký úspěch měla hra na netopýry, při které děti lapaly do sítěk pingpongové míčky představující hmyz. Následovaly přednášky na témata Všichni potřebují domov a Tajemství bobří rodiny. Z výletu jsme si přivezli spoustu dárečků od NP Šumava. Akce měla takový úspěch, že bychom si ji rádi na podzim zopakovali.

Prvňáčkové se v pátek 9. 6. stali oficiálními čtenáři na Slavnosti slabikáře. Každý žáček byl na čtenáře pasován mečem z rukou paní ředitelky. Letos byla slavnost ozvláštněna historickými kostýmy učitelů.

V pátek 16. 6. se tytéž třídy vydaly vlakem na vystoupení ZUŠ do blatenské sokolovny. Program s názvem „Vše o tanci“ všechny přítomné nadchnul. Seznámili jsme se s různými druhy tanců, které nám následně žáci ZUŠ Blatná předvedli. Mezi vystupujícími jsme poznali i žáky kasejovické školy.

V rámci prvouky, ve které v 1. ročníku probíráme i různá řemesla, jsme se na chvilku přesunuli do dřívějších dob, kdy běžně fungovalo kovářské řemeslo. Přijali jsme pozvání Ondry Urbance, jehož tatínek nám ve své kovárně předvedl, co vše lze ze železa ukovat. Některé děti si mohly kovářské řemeslo vyzkoušet a domů tak odnést vlastnoručně ukovaný hřebík, či skobu.

Předposlední červnový týden žáci prvního i druhého stupně zavítali do kulturního centra, kde zhlédli představení Divadla Hradec Králové  Africká pohádka a Osvobozené divadlo. Africkou pohádkou nás provázel cestovatel Emil Holub, jenž nás velmi humornou formou seznámil s faunou Afriky. Smáli se malí i velcí.:)

Poslední týden školního roku jsme zahájili sportovním dnem. Opět zabodovali deváťáci, kteří 1. stupni nachystali atletický čtyřboj. O přestávkách mezi jednotlivými disciplínami si děti mohly zahrát fotbal, nebo vybíjenou. Následující den se konalo slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých tříd.

1. třída – chlapci – 1. místo: Ondřej Urbanec, 2. místo: Zdeněk Stupka, 3. místo: Samuel Kondel

1. třída – děvčata - 1. místo: Markéta Šándorová, 2. místo: Viktorie Justina Sedláková, 3. místo: Kateřina Kalbáčová

2. třída – chlapci – 1. místo: Václav Adamec, 2. místo: Jakub Krejčí a František Červený, 3. místo: Jakub Matějka

2. třída – děvčata - 1. místo: Sally Blanková, 2. místo: Natálie Palečková, 3. místo: Nina Vilhelmová

3. třída – chlapci – 1. místo: Štěpán Adamec, 2. místo: Michal Kušnírik, 3. místo: Bohumil Flachs

3. třída – děvčata - 1. místo: Andrea Chlandová, 2. místo: Lucie Fenková, 3. místo: Kristýna Drábková

4. třída – chlapci – 1. místo: Filip Arnošt, 2. místo: Filip Konvář, 3. místo: Patrik Mašek, Matěj Štěpánek

4. třída – děvčata - 1. místo: Zuzana Cinová, 2. místo: Natálie Vachušková, 3. místo: Tereza Zajícová

5. třída – chlapci – 1. místo: Martin Lála, 2. místo: Jan Bartoš, 3. místo: Tomáš Nyiri

5. třída – děvčata - 1. místo: Marie Červená, 2. místo: Michaela Novotná, Adriana Hošková, 3. místo: Andrea Šímová.

Kvůli nepříznivému počasí nám bohužel nevyšla vycházka ani exkurze na rozhlednu a skanzen v Chanovicích naplánovaná na čtvrtek 29. 6.

V květnu ani v červnu jsme se tedy skutečně nenudili. Uteklo to jako voda a máme tu prázdniny. Všem čtenářům i jejich ratolestem přeji krásné, slunečné, pohodové léto.:)))

Autor článku: Mgr. Marie Sekáčová

Publikováno: 30.06.2017

Aktualizováno: 22.07.2017