3. třída

Rozvrh hodin 3. třídy (třídní učitelka Mgr. Dagmar Myšáková) - Po dobu konání plaveckého výcviku nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Místo těchto hodin bude český jazyk popř. matematika (více informací u třídní učitelky).