Změna vyučujících ve 4. třídě (archiv dokumentů)

Od 1.11.2020 nastává změna vyučujících (více informací po rozkliknutí).

Místo Mgr. Pavlíny Jandošové nastoupí Mgr. Veronika Havlíková.

Třídní učitelkou ve 4. třídě se stane Mgr. Lenka Hanzlíčková.

Nastene i změna v rozvrhu ve třídě

  • předměty, které vyučovala Mgr. Pavlína Jandošová, bude vyučovat Mgr. Lenka Hanzlíčková (v rozvrhu zkratka Han)
  • předměty, které vyučovala Mgr. Lenka Hanzlíčková, bude vyučovat Mgr. Veronika Havlíková (v rozvrhu zkratka Hav)

Vyvěšeno na úřední desku: 31.10.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.11.2020