Organizace výuky v prvním týdnu (archiv dokumentů)

školního roku 2021/2022


STŘEDA 1.9.2021

Zahájení školního roku 2021/2022 v jednotlivých kmenových třídách za účasti třídních učitelů, slavnostní přivítání prvňáčků v první třídě.

Více informací pro 1. třídu zde, pro ostatní žáky zde. Tento den je školní družina i školní jídelna pro žáky ZAVŘENÁ.

Během pobytu v budově školy je nutné dbát zpřísněných hygienických návyků.

Žáci 2. - 9. třídy budou muset tento den absolvovat povinné testování antigenními testy na Covid-19. Testovat se bude neinvazivními antigenními testy (podobně jako v loňském školním roce). Testovat se nemusí žáci, kteří:

  • mají řádně dokončené očkování proti nemoci COVID-19
  • v uplyných 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19
  • se prokáží platným negativním testem z odběrového místa

Více informací se dočtete zde.


ČTVRTEK 2.9.2021 - PÁTEK 3.9.2021

V provozu je již pro přihlášené žáky ranní i odpolední družina a školní jídelna.

  • 1. třída
    • Ve čtvrtek se budou žáci 1. třídy povinně testovat na onemocnění COVID-19 (více informací zde).
    • Vyučováníve čtvrtek i v pátek končí v 10.30.
  • 2. - 5. třída - konec vyučování v 11.30
  • 6. - 9. třída - konec vyučování ve 12.25

Vyvěšeno na úřední desku: 25.08.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.09.2021