Zapojení do projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

ZŠ Kasejovice je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: „Rekonstrukce a vybavení odborné učebny pro pracovní činnosti, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013942“.


Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: „Rekonstrukce a vybavení odborné učebny pro pracovní činnosti, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013942“ v rámci 19. výzvy k předkládání žádostí o podporu „MAS Pošumaví – IROP – ZŠ a MŠ“, která má vazbu na výzvu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“.

 

Doba realizace: do 08/2021

Předpokládaná finanční výše rozpočtu projektu/podpory: 1.487.539,61 Kč.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu jsou stavební práce, pořízení vybavení a nábytku do odborné učebny Pracovních činností a zajištění bezbariérovosti budovy školy prostřednictvím tzv. schodolezu. Účelem aktivit je modernizace a zkvalitnění infrastruktury dotčeného objektu školy ve formě vybudování odborné učebny, a to ve vazbě na zkvalitnění vzdělávání, zejména ve vazbě na rozvoj technických a řemeslných oborů a dovedností žáků školy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publikováno: 26.03.2021

Aktualizováno: 29.03.2021