Základní škola má novou odbornou učebnu

pro pracovní činnosti.

V roce 2020 nechala ZŠ Kasejovice zpracovat projektovou žádost na projekt „Rekonstrukce a vybavení odborné učebny pro pracovní činnosti“, která byla předložena v rámci 19. výzvy MAS Pošumaví IROP ZŠ a MŠ.

Projektová žádost byla úspěšná, a proto na jaře 2021 zahájila základní škola vlastní realizaci projektu. Ta spočívala ve stavebních úpravách zadní části suterénu školy, kde vznikla nová odborná učebna pro výuku pracovních činností. Učebna je vybavena truhlářskými hoblicemi, novým ručním a elektrickým nářadím určeným k práci se dřevem.

Součásti stavebních prací byla i úprava přístupové chodby, kde vznikla dílna hrubé motoriky, která bude využívána zejména pro práci s keramickou hlínou. Při stavebních pracích byla provedena sanace obvodového zdiva a rekonstrukce s učebnou sousedícího schodiště, které je částí únikové cesty, a bylo již v havarijním stavu.

Rekonstrukce nové učebny pro pracovní činnosti si vyžádala finanční prostředky ve výši cca 1,4 mil. korun. Nová odborná učebna přispěje ke zkvalitnění výuky na škole vyučovaného předmětu pracovní činnosti. Projektem byla zajištěna bezbariérová dostupnost školy, a to jak stavebními úpravami přístupových chodeb k učebně, tak pořízením schodolezu.

školní dílny 2021
školní dílny 2021

Autor článku: Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka školy

Autor fotografií: Mgr. Štěpánka Löffelmannová

Publikováno: 01.11.2021

Aktualizováno: 05.11.2021