Žáci navštívili Ekocentrum Spálené Poříčí

Krátce po zahájení nového školního roku absolvovali žáci 6. a 7. třídy výukový program v Ekocentru Spálené Poříčí.


Obě třídy tak měli možnost se začátkem října seznámit s chodem kořenové čističky odpadních vod přímo ve Spáleném Poříčí, která čistí odpadní vodu z celého města. Mezi jednu z mnoha jejích výhod patří i skutečnost, že pro svůj provoz nespotřebovává elektrickou energii, dále zvyšuje biodiversitu krajiny a je téměř bezúdržbová.

Další částí výukového programu byla prohlídka záchranné stanice živočichů, která spravuje spádové území Blovice, Nepomuk, Přeštice, Horažďovice, Stod, Sušice a Klatovy. Stanice se stará o stovky hendikepovaných zvířat odchycených ve volné přírodě, z nichž část každoročně vypouští uzdravené zpět.

Všechny získané poznatky žáci následně využijí při hodinách přírodopisu a v rámci interdisciplinárních vazeb i v dalších vyučovaných předmětech.

Publikováno: 18.12.2020

Aktualizováno: 20.12.2020